Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos

„Pro Fide, Rege et Patria” – „Za Wiarę, Króla i Ojczyznę”
_________________________________________________

niedziela, 31 marca 2013

Chrystus zmartwychwstał prawdziwie

Wesoły nam dzień dziś nastał,
Którego z nas każdy żądał:
Tego dnia Chrystus zmartwychwstał,
Alleluja, Alleluja!

 
 

środa, 27 marca 2013

UTRACONE IMPERIUM...

"A każdy z was w duszy swej ma ziarno przyszłych praw i miarę przyszłych granic"
Adam Mickiewicz


WYZWANIE NASZYCH CZASÓW - SŁUSZNA SPRAWA, KTÓRĄ NALEŻY PODJĄĆ: Walka o przywrócenie Kresom i Kresowiakom należytego im miejsca w pamięci i świadomości Polaków. Zwłaszcza dziś, kiedy się zapomina o wielkim dziedzictwie za Bugiem i Sanem! Dziedzictwie konsekwentnie niszczonym przez okupantów litewskich, białoruskich i ukraińskich!
NADZIEJA: Kresy i Polska kiedyś znowu złączą się w jedną nierozerwalną całość!
WIARA, ŻE NAROD POLSKI JEST Z NAMI: Wiara iż Polacy odzyskają świadomość o polskiej tradycji narodowej i kulturze na Kresach i poprą NASZĄ sprawę.
SYTUACJA JEST BEZNADZIEJANA, ALE ZWŁASZCZA TERAZ POWINNIMY MIEĆ NADZIEJE, ŻE KIEDYŚ NAD LWOWEM WILNEM, I GRODNEM ZAWIŚNIE POLSKA FLAGA!

Dzisiaj, historia stawia przed Wami nowe wyzwanie. Od przeszło 50 lat, połowa Rzeczypospolitej, krwawi opuszczona przez jej synów, w 1945 roku. Dzisiaj, naszym obowiązkiem jest zachować pamięć o Kresach i Kresowiakach. Musimy żywić nadzieje, że wkrótce Kresy i Polska z powrotem złączy się w jedną i nierozerwalną całość!
„Konieczność w położeniu, nadzieja w męstwie, ocalenie w zwycięstwie!"

"Przed Twe Ołtarze zanosim błaganie, Lwów, Wilno, Grodno, racz nam zwórcić Panie"

wtorek, 26 marca 2013

II Niedziela Męki Pańskiej czyli Palmowa

Przed ponad tygodniem rozpoczął się okres Męki Pańskiej - czas bezpośredniego przygotowania do Triduum Paschalnego oraz Wielkiejnocy - pamiątki Męki i Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa.

 
II Niedziela Męki Pańskiej (zwana u nas Palmową) doskonale pokazuje kontrast między tryumfalnym wjazdem witanego przez rzesze Chrystusa do Jerozolimy (procesja) a Męką Pańską - gdy ta sama żydowska rzesza swego Pana ukrzyżowała... (Msza św.)

Dobrego i pobożnego przeżycia świętych Dni Paschalnych życzy autor bloga.