Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos

„Pro Fide, Rege et Patria” – „Za Wiarę, Króla i Ojczyznę”
_________________________________________________

sobota, 31 marca 2018

Wielka Sobota - 31 marca AD 2017, Wigilia paschalna, Msza św. - galeria zdjęć.


Rzymsko-Katolicka Kaplica p.w. MB Królowej Polski i św. Stanisława B.M., 
celebrans: x. Rafał Trytek
zdjęcia: Michał Mikłaszewski

Wielka Sobota

WIELKA SOBOTA

STACJA U ŚW. JANA LATERAŃSKIEGO

Ryt zdwojony I klasy.   Szaty wpierw fioletowe, następnie białe.


   Po śmierci Pana Jezusa, Dusza Jego zstąpiła do otchłani. Ciało Najświętsze spoczęło w Grobie. Dzień dzisiejszy był pierwotnie aliturgiczny, to znaczy, że nie odprawiano żadnego nabożeństwa, aż do zmierzchu. Liturgia zaś Soboty Wielkiej miała miejsce w nocy, tak że msza rozpoczynała się (jak w Pasterkę) po północy. Od średniowiecza jednak utrwalał się zwyczaj przyśpieszania nabożeństwa do godzin popołudniowych Soboty, lub nawet porannych, jak to ma miejsce jeszcze dzisiaj.
   Ceremonia dzisiejsza składa się z czterech części :

POŚWIĘCENIE OGNIA

   Zmartwychwstanie Chrystusa jest źródłem odnowienia wszystkiego, co jest wewnątrz i naokoło nas, a między innymi ognia, który daje światło, oczyszcza i ogrzewa ; Święci się również ziarna kadzidła, które mają być włożone w zagłębieniu paschału, aby dar złożony, został w zapachu wonności przyjęty.

PROROCTWA

   Przed udzieleniem chrztu katechumenom czytano im 12 proroctw w celu ostatecznego ugruntowania ich w wierze katolickiej.

ŚWIĘCENIE WODY CHRZCIELNEJ, LITANIA

MSZA

Msza głosi chwałę Chrystusa Zmartwychwstałego (Ewangelia) i dusz, które przez chrzest rozpoczęły nowe życie, zadatek przyszłego Zmartwychwstania, (Epistoła, kolekta - Hanc igitur). - To też na znak radości rozbrzmiewa alleluja, słychać głos organów i dzwonków.

Źródło: Mszał Rzymski z dodaniem nabożeństw nieszpornych, o. G. Lefebvre, Benedyktyn, 1949 r.

piątek, 30 marca 2018

Wielki Piątek - 30 marca AD. 2018, Msza Uprzednio Poświęconych Darów - galeria zdjęć.

Rzymsko-Katolicka Kaplica p.w. MB Królowej Polski i św. Stanisława B.M., 
celebrans: x. Rafał Trytek
zdjęcia: Michał Mikłaszewski

"Zakazana" modlitwa z okazji Wielkiego Piątku: Za Żydów wiarołomnych, aby Bóg i Pan nasz zdarł zasłonę z ich serc!


Przypominamy wciąż aktualne i obowiązujące w Świętym Kościele katolickim słowa liturgii Wielkiego Piątku dotyczące heretyków i Żydów, które towarzyszyły liturgii setek świętych Kościoła katolickiego, modlących się tymi słowami:

Modlitwa za heretyków i schizmatyków:

Oremus et pro haereticis, et schismaticis: ut Deus et Dominus noster eruat eos ab erroribus universis; et ad sanctam matrem Ecclesiam Catholicam atque Apostolicam revocare dignetur. (…) Omnipotens sempiterne Deus, qui salvas omnes, et neminem vis perire: respice ad animas diabolica fraude deceptas; ut, omni haeretica pravitate deposita, errantium corda resipiscant, et ad veritatis tuae redeant unitatem. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.

Módlmy się także za heretyków i schizmatyków, aby Bóg i Pan nasz wyzwolił ich z wszelkich błędów i raczył z powrotem przywieść do świętej Matki Kościoła Powszechnego i Apostolskiego (…) Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wszystkich zbawiasz i nie chcesz, aby ktokolwiek zginął; wejrzyj na dusze zwiedzione przez podstęp szatana; niech serca błądzących opamiętają się i porzuciwszy heretyckie błędy powrócą do jedności Twojej wiary. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa o nawrócenie Żydów wiarołomnych:

Oremus et pro perfidis Judaeis: ut Deus et Dominus noster auferat velamen de cordibus eorum; ut et ipsi agnoscant Jesum Christum Dominum nostrum. (…) Omnipotens sempiterne Deus, qui etiam Judaicam perfidiam a tua misericordia non repellis: exaudi preces nostras, quas pro illius populi obcaecatione deferimus; ut agnita veritatis tuae luce, quae Christus est, a suis tenebris eruantur. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.

Módlmy się także za Żydów wiarołomnych: aby Bóg i Pan nasz zdarł zasłonę z ich serc, iżby i oni poznali Jezusa Chrystusa Pana naszego. Wszechmogący, wiekuisty Boże, który od miłosierdzia swego nawet wiarołomnych Żydów nie odrzucasz, wysłuchaj modły nasze za ten lud zaślepiony, aby wreszcie, poznawszy światło prawdy, którym jest Chrystus, z ciemności swych został wybawiony. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków.

“Crucifige, crucifige eum”.
Od VII wieku w liturgii Wielkiego Piątku Kościół Święty Katolicki modli się za wiarołomnych Żydów. W 1959 r. antypapież Roncalli ("Jan XXIII", inicjator heretyckiego "Soboru Watykańskiego Drugiego") usunął z tych modlitw słowo "perfidis", widząc w nim przejaw "antysemityzmu". W okresie rewolucji liturgicznej, herezjarcha Montini ("Paweł VI") całkowicie zmienił jej brzmienie w nowym rycie "mszy", praktycznie uznając w niej trwanie starego przymierza i zbawienie żydów bez konieczności nawrócenia („Módlmy się za Żydów, do których przodków Pan Bóg przemawiał, aby pomógł im wzrastać w miłości ku Niemu i w wierności Jego przymierzu”)... Nową modlitwę, pozbawioną słowa "perfidis", o wydźwięku wieloznacznym, "ekumenicznym", nie wzywającym wprost do nawrócenia, ułożył także antypapież Ratzinger ("Benedykt XVI"), gdyż domagała się tego strona żydowska po zezwoleniu na tzw. "mszę trydencką" („Módlmy się także za Żydów, ażeby Bóg i Pan nasz oświecił ich serca, by poznali Jezusa Chrystusa, Zbawiciela wszystkich ludzi.”)... 

Wielki Piątek - męka i śmierć Naszego Pana Jezusa Chrystusa


Adoramus te, Christe, et benedícimus tibi,
quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,
żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

–––––––

WIELKI PIĄTEK

STACJA U ŚW. KRZYŻA JEROZOLIMSKIEGO

Ryt zdwoj. I kl.   Szaty czarne

   Syn Boży umiłował mnie i wydał siebie samego za mnie (Gal. 2, 20). Obchodzimy dziś pamiątkę śmierci Chrystusa. Ze względu na żałobę tego dnia, żaden kapłan nie odprawia dziś Mszy św. tylko obchodzimy uroczyste nabożeństwo, które składa się z czterech części. 

I. Czytania święte

   Kapłan ubrany w czarny ornat modli się po cichu, leżąc u stóp ołtarza, po czym wstaje. Czyta się najpierw lekcję z Ozeasza proroka o miłosierdziu Bożym nad ludem i wyjątek z Księgi Wyjścia o sposobie składania ofiary z Baranka Wielkanocnego, następnie śpiewa się uroczyście opis męki Jezusa według Ewangelii św. Jana. Na pierwszy plan wysuwa się w niej Królewska godność Pana Jezusa, której wrogowie uznać nie chcą.

   2. Następnie Kościół w szeregu przepięknych modlitw poleca wszystkie intencje Bogu. Ukazuje się tu bezgraniczna miłość Kościoła ku duszom.

3. Adoracja krzyża

   Ta część weszła do liturgii Wielkopiątkowej nieco później (około VII w) kapłan odsłania stopniowo części krzyża wzywając do adoracji. Wówczas wszyscy przychodzą adorować ów symbol męki i zwycięstwa Chrystusa, aby wynagrodzić mu za zniewagi i obelgi zniesione za nasze grzechy.


4. Komunia św. kapłana

   Wszyscy udają się do ołtarza wystawienia, aby przenieść Hostię na ołtarz. Odbywa się wówczas t. zw. Msza darów uprzednio uświęconych. Nie jest to Msza właściwa, tylko spożycie Hostii już konsekrowanej. Po czym odprawia się nieszpory, a w Polsce przeniesienie ostatniej Hostii do grobu.

5. Grób Chrystusa

   Najstarsze wzmianki o tym obrzędzie mamy z X wieku. Przechował się jeszcze w niektórych diecezjach w Austrii i w Niemczech, oraz w Polsce. Podczas pochodu do grobu śpiewa się antyfonę : « Odszedł nasz Pasterz, źródło wody żywej » i ustawia się monstrancję, okrytą białym przejrzystym welonem na ołtarzu bogato ustrojonym, który ma wyobrazić grób Jezusa. Tutaj cały piątek i sobotę wierni będą pielgrzymować, by uczcić śmierć Jezusa i przygotować się do Zmartwychwstania.

Źródło: Mszał Rzymski z dodaniem nabożeństw nieszpornych, o. G. Lefebvre, Benedyktyn, 1949 r.


Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa według św. Jana

Wielki Czwartek - 29 marca AD. 2018, Msza święta, przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy - galeria zdjęć.


Rzymsko-Katolicka Kaplica p.w. MB Królowej Polski i św. Stanisława B.M., 
celebrans: x. Rafał Trytek
zdjęcia: Michał Mikłaszewski