Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos

„Pro Fide, Rege et Patria” – „Za Wiarę, Króla i Ojczyznę”
_________________________________________________

piątek, 24 czerwca 2022

J. Exc. Bp Marek A. Pivarunas CMRI: List Rektora seminarium Mater Dei, Adsum, Czerwiec AD 2022.

 BMARK APIVARUNAS CMRI

––––––––

LIST REKTORA SEMINARIUM MATER DEI

   Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy,

Ceremonia poświęcenia wnętrza kościoła pw. św. Filomeny, 

w sąsiedztwie Little Rock, Arkansas

   W związku z letnią przerwą od zajęć akademickich, nasuwa mi się na myśl konieczność przypomnienia, jak wielką rolę odgrywa tworzenie katolickiej atmosfery w naszej parafii w Omaha oraz w szkole podstawowej i licealnej, tak aby rozwijać powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Dobrym przykładem na to jest liczba powołań, które zrodziły się w środowisku naszej szkoły i ośrodka z internatem. Ks. Carlos Borja, ks. Philip Davis CMRI, ks. Timothy Geckle oraz ks. Stephen Sandquist ukończyli Akademię Matki Bożej i kontynuowali następnie studia w Seminarium Matki Bożej.

   S. Jeanne Marie CMD, s. Maria Gabriella CMD, s. Josephine Marie CMD, s. Margaret Mary CMD, s. Noel Marie CMD, s. Mary Dominica CMD, s. Maria Lucia CMD, s. Evangeline Marie CMD, s. Mary Elizabeth CMD i s. Marie Bernadette CMD - wszystkie te siostry zakonne również odbyły edukację w Akademii Matki Bożej w Omaha.

Ks. Geckle i ks. Sandquist asystują przy ceremonii poświęcenia 

kościoła pw. Najświętszego Serca w Mountain View, Arkansas

   I tak św. Jakub w swoim liście pisze: "Oto oracz oczekiwa drogiego owocu ziemie : ciérpliwie znosząc ażby wziął zaranny y odwieczorny" (Jk 5, 7).

   Nasza szkoła gwarantuje zdrowy dla wzrostu duchowego harmonogram codziennej Mszy św., częstą spowiedź, odmawianie Różańca oraz różnorodne obrzędy liturgiczne wraz z nabożeństwami przeznaczonymi na dany miesiąc. To wszystko razem wzięte wytwarza uduchowiony nastrój ku dojrzewaniu powołań.

   Św. Paweł w swoim Pierwszym Liście do Koryntian wyraził to tak pięknie: "A tak ani który sczepi iest czym, ani który poléwa : ale Bóg który pomnożenie dawa" (1 Kor 3, 7).

środa, 22 czerwca 2022

Nowy numer "Myśli Katolickiej - Organu Katolików Świeckich" (V — VI AD 2022).


   Z największą przyjemnością oddajemy do rąk naszych czytelników kolejny, dwudziesty numer naszego czasopisma świeckich katolików integralnych w Polsce.[...] Zachęcamy wszystkich czytelników do lektury.

W numerze między innymi:

Od redakcji.

Mamy polskiego subdiakona!

Czterech nowych Kapłanów dla Kościoła! Święcenia prezbiteratu w kościele św. Gertrudy Wielkiej.

Historia CMRI. W 105'tą rocznicę objawień N.M.P. w Fatimie, i 55'tą rocznicę powstania CMRI.

J. Exc. Bp Marek A. Pivarunas CMRI: List Rektora seminarium Mater Dei, Maj AD 2022.

Mamy nowego Biskupa Rzymskokatolickiego! J. Exc. x. Bp. Karol J. McGuire został konsekrowany 18 maja.


      Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem papierowej lub cyfrowej wersji tego numeru jak również otrzymywaniem prenumeraty kolejnych numerów (cyfrowej bądź papierowej) proszone są o kontakt na adres e-mail naszej redakcji: myslkatolicka@gmail.com .

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i współpracy wszystkich ludzi dobrej woli!

INFORMACJA O ZRZUTCE !!! :

Powstała zrzutka internetowa na cele prowadzenia naszej działalności, przede wszystkim na regularne wydawanie naszego czasopisma w coraz lepszej formie wizualnej i merytorycznej, wydawanie kolejnych broszur oraz kalendarza na przyszły, 2023 Rok Pański. Serdecznie zachęcamy do choćby symbolicznego wsparcia!

LINK: https://zrzutka.pl/xv9fb3

ZA: https://myslkatolicka.blogspot.com/2022/06/nowy-numer-mysli-katolickiej-organu.html

wtorek, 21 czerwca 2022

Zdjęcia z procesji w uroczystość Bożego Ciała w kościele rzymskokatolickim św. Gertrudy Wielkiej.Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, Prawdziwe Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, Teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Z pokorą upadamy przed Tobą, o Jezu, w Sakramencie Boskim utajony! Adorujemy Cię, błogosławimy Cię, uwielbiamy Cię i prosimy, racz wysłuchać modlitw błagających tu Ciebie, który żyjesz i królujesz, Bóg na wieki wieków. Amen.

wtorek, 14 czerwca 2022

Ostrzeżenie o Starokatolikach: fałszywi biskupi, fałszywe kościoły. X. Antoni Cekada.

 Ostrzeżenie o Starokatolikach:

fałszywi biskupi, fałszywe kościoły

Autor: ks. Anthony Cekada

Pierwotnie opublikowano w czasopiśmie The Roman Catholic, 1980

      Powiedzmy, że jesteś tradycyjnym Katolikiem rzymskim i natknąłeś się na ogłoszenie w gazecie o grupie, która twierdzi, że odprawia tradycyjną łacińską Mszę. Zauważasz na dole ogłoszenia, że ​​grupa nazywa się „Starokatolicka” lub „Stara Rzymskokatolicka”. Jesteś naturalnie dość zdziwiony tymi terminami, ale uważasz, że każdy, kto twierdzi, że jest „stary”, „rzymski” lub „katolicki”, nie może się zbytnio różnić od tradycyjnych katolickich księży, których znasz. Ale - pytasz - czy naprawdę są prawowitymi Katolikami i czy można chodzić na ich Msze?

      Odpowiedź, jaką tradycyjny ksiądz katolicki jest zobowiązany dać na twoje pytanie, brzmi: „Nie, w obu przypadkach”. Ale dlaczego – pytasz - skoro mówią, że reprezentują wszystko, co my robimy?

     Twój ksiądz odpowie, że są i zawsze byli uważani przez Kościół Katolicki za heretyków i schizmatyków oraz że stanowią poważne zagrożenie dla twojej duszy, jeśli masz z nimi coś wspólnego.

      Coraz częściej w tych czasach zamieszania tradycyjny ksiądz katolicki staje przed takimi pytaniami świeckich dotyczącymi starokatolików. Uważamy, że nadszedł czas, abyśmy opublikowali artykuł, który dotyczy tych grup i wyjaśni, dlaczego jesteście zobowiązani unikać jakichkolwiek kontaktów z nimi.

      Czym są te „Kościoły Starokatolickie”? Są to sekty schizmatyckie i heretyckie, które zerwały z Kościołem Katolickim, począwszy od buntu jansenistów w Holandii w XVII wieku, a skończywszy na innej grupie, która oderwała się od Kościoła Katolickiego w XIX wieku z powodu dogmatu o papieskiej nieomylności. W tym kraju termin „Starokatolicy” odnosi się do licznych maleńkich sekt z samozwańczymi biskupami i maleńkimi kongregacjami, które nazywają siebie „starokatolikami” lub „starymi katolikami rzymskimi”, chociaż w większości ich europejscy przodkowie wypierają się ich.

      Cele naszej dyskusji tutaj będą raczej ograniczone: Najpierw przedstawimy krótką historię początków starokatolików. Po drugie przyjrzymy się współczesnej sekcie starokatolickiej, „ultrajektyńskiemu” kościołowi starokatolickiemu, obecnie skupionemu w Necedah w stanie Wisconsin, który twierdzi, że ma swoje korzenie w historycznym ruchu starokatolickim. Po trzecie, poczynimy kilka ogólnych obserwacji na temat tych sekt.

       Powody, dla których wybraliśmy Ultrajektynów z Necedah są dwojakie: po pierwsze, Necedah cieszy się znaczną popularnością ze względu na twierdzenia, że ​​Matka Najświętsza objawiła się tam - twierdzenia, które zostały odrzucone przez hierarchię jeszcze przed Soborem Watykańskim II. Po drugie, twierdzenia ich biskupa Edwarda M. Stehlika z Amerykańskiego Narodowego Kościoła Katolickiego. Twierdzenia Ultrajektynów Rzymsko-katolickich są typowymi twierdzeniami podobnych sekt starokatolickich. Dyskusja na temat ich roszczeń i twierdzeń powinna stanowić wyraźne ostrzeżenie dla tradycyjnych katolików, którzy mogą być skłonni do angażowania się w podobne grupy.

poniedziałek, 13 czerwca 2022

Broszura pt. "Dlaczego nowi biskupi nie są prawdziwymi biskupami?" ("Całkowicie nieważne i pozbawione znaczenia", x. A. Cekada) już dostępna.


Z wielką radością informujemy, iż dziś, tj. w dniu 13 czerwca AD 2022, udało nam się skompletować i wydać jako Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Tradycji im. ks. dr Piotra Semenenko (Instytut Myśli Katolickiej im. ks. Antoniego Cekady), naszą drugą broszurę – tekst śp. ks. Antoniego Cekady "Całkowicie nieważne i pozbawione znaczenia" wraz z niedawno przetłumaczonym na język polski podsumowaniem tego tekstu (jako wstępem). Tekst ten po raz pierwszy ukazał się w polskim tłumaczeniu na słynnej, nieocenionej stronie internetowej Ultramontes.pl w 2006 r., natomiast na prowadzonej przez nas stronie (portalu integralnie katolickim) Tenete Traditiones, dnia 7 grudnia 2018 r. (w wigilię Niepokalanego Poczęcia N.M.P. i święto św. Ambrożego). W tym roku (w marcu) pojawiło się na stronie NovusOrdo.pl tłumaczenie podsumowania tego teksu x. Cekady "Dlaczego nowi biskupi nie są prawdziwymi biskupami?" (przyjęliśmy to zdanie jako tytuł naszej broszury), które na naszej stronie zostało opublikowane w poniedziałek, 30 maja 2022 r. Tym samym kontynuujemy swoją działalność jako "Biblioteka Myśli Katolickiej" (oraz powołany przez nas dokładnie rok temu, 13 czerwca 2021 r. w święto św. Antoniego Padewskiego, "Instytut Myśli Katolickiej im. ks. Antoniego Cekady"), w której z czasem pojawiać się będą kolejne ważne pozycje traktujące o Świętej Wierze Katolickiej, tradycyjnej nauce Kościoła, walce z herezjami, zwłaszcza herezją modernizmu, liberalizmu, gallikanizmu etc, i innymi błędami współczesnymi, katolickiej Nauce Społecznej oraz o obecnym kryzysie moralności, Wiary i Kościoła. 

Aby otrzymać tą broszurę wydrukowaną w j. polskim, a także prenumeratę albo informację o pojawieniu się kolejnych wydawnictw (subskrypcję) prosimy o kontakt na adres e-mail Redakcji "Myśli Katolickiej" - myslkatolicka@gmail.com . Darowizna na pokrycie kosztów druku i wysyłki jest zawsze mile widziana.   Zachęcamy czytelników do jej rozpowszechniania wśród (zwłaszcza) duchownych i świeckich związanych z FSSPX, z których wielu może już mieć poważne zastrzeżenia co do ważności nowego rytu.


niedziela, 12 czerwca 2022

Jerzy Bergoglio: Koniec z koronkami, trzeba zmienić „modę liturgiczną”. „Jesteśmy 60 lat po Soborze”!

Koniec z koronkami, trzeba zmienić „modę liturgiczną” – oświadczył w czwartek Jerzy Bergoglio podczas spotkania z „biskupami” i „księżmi” z Sycylii. „Jesteśmy 60 lat po Soborze” Watykańskim II – dodał.

Watykaniści odnotowują, że „papież” w wyjątkowo bezpośredni sposób zwrócił się do przedstawicieli duchowieństwa z włoskiej wyspy podczas audiencji w Watykanie.

Pytał: – Jak się miewa reforma, którą wprowadził Sobór? Co z liturgią?

– Ja nie wiem, bo nie chodzę na Msze na Sycylii i nie wiem, jakie kazania wygłaszają księża. Czy głoszą je tak, że ludzie wychodzą na papierosa, a potem wracają; czy to są kazania, w których mówi się o wszystkim i o niczym – zastanawiał się Bergoglio.

Apelował: – Pamiętajcie, że po ośmiu minutach uwaga słabnie. Ludzie chcą treści; myśli, uczucia, obrazu , które będą nosić przez cały tydzień.

– A jak odprawiana jest Msza? Ja tam nie chodzę, ale widziałem zdjęcia. Mówię jasno. Moi drodzy, dalej koronki? Gdzie my jesteśmy? 60 lat po Soborze! – stwierdził pseudopapież.

J. Exc. Bp Karol J. McGuire: Nie jest łatwo być katolikiem w tych czasach. (Niedziela Trójcy Św.).

 Nota od biskupa [na Niedzielę Trójcy Przenajświętszej AD 2022].

Trudno uwierzyć, że czas płynie tak szybko i że zakończył się jeszcze jeden rok szkolny w szkole św. Gertrudy. Jestem bardzo dumny z naszego absolwenta, Alexa McConnella. Pracował bardzo ciężko, aby osiągnąć ten moment i nie tylko życzymy mu wszystkiego dobrego, ale także modlimy się za niego, aby stosował w swoim codziennym życiu katolickie wychowanie, które otrzymał.

Nie jest łatwo być katolikiem w tych czasach. Wielu niewierzących fałszywie nazywa średniowiecze "wiekami ciemnymi", ale my, katolicy, wiemy, że średniowiecze (XII i XIII wiek) było jednym z najświetniejszych okresów w historii Kościoła katolickiego. Ten okres wydał tylu świętych — św. Tomasza z Akwinu, św. Alberta Wielkiego, św. Dominika, św. Franciszka z Asyżu, św. Klarę, św. Bonawenturę, etc., etc., etc.  Kościół kwitł i to on, a nie bank czy jakiś budynek rządowy, stanowił dosłownie centrum i punkt ciężkości miasta. Kościół i państwo współpracowały ze sobą, a w rezultacie powstała silna kultura katolicka, która ułatwiała, dzięki łasce Bożej, formowanie świętych.

Dzisiejsze czasy można by nazwać "wiekami ciemnymi", ponieważ na własne oczy obserwujemy powszechną apostazję od wiary katolickiej, rozdział Kościoła od państwa oraz upadek wszystkiego, co dobre, prawdziwe i święte w naszym społeczeństwie. Nie jest łatwo być katolikiem w tych czasach; to nieustanna walka. Na naszych nauczycielach spoczywa wielka odpowiedzialność, ponieważ kształtują umysły i serca naszych dzieci, aby były gorliwymi katolikami w zimnym i surowym świecie, który nie jest już katolicki. Jestem bardzo dumny z naszych nauczycieli za pracę, którą wykonują. Ale to Duch Święty, który został posłany, aby "nauczać wszelkiej prawdy", jest najlepszym Nauczycielem i wie, jak nas wzmocnić do walki, która jest przed nami. Niech On prowadzi naszych nauczycieli i naszych uczniów.

12 czerwca AD 2022: Święto Trójcy Przenajświętszej.


UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
Ryt zdwoj. I kl.    Szaty białe 

      Wiara w Boga w Trójcy świętej jedynego jest podstawą nauki o posłannictwie i odkupieniu Chrystusa. Jest to zasadnicza prawda religii katolickiej. Cały kult zwraca się z uwielbieniem do Trójcy świętej. Dogmat o Trójcy Przenajświętszej to przede wszystkim dogmat o Bogu żywym, którego życie polega na wzajemnym posiadaniu, na wzajemnym oddaniu i doskonałej wymianie. Przez łaskę uświęcającą bierzemy udział w życiu trzech Osób Boskich, łącząc się z poznaniem Ojca przez Syna i z Miłością Ducha św. 
      Czci Trójcy Przenajświętszej poświęcona jest każda niedziela, więc specjalnego święta poświęconego temu dogmatowi długo nie było. Zastało wprowadzone w niektórych diecezjach na początku X wieku.
      « W pierwszą zaraz niedzielę po Zesłaniu Ducha św. obchodzimy uroczystość Trójcy Przenajświętszej ; miejsce to dobrze jest wybrane, mówi św. Rupert w XII w., albowiem wkrótce po zstąpieniu Ducha Bożego nastało opowiadanie i przyjęcie prawdy, a przy Chrzcie św. wiara i wyznanie : w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego» .
      Uroczystość Trójcy Przenajświętszej pochodzi stąd, że święcenia kapłańskie, odbywające się wieczorem w sobotę suchych dni, przedłużały się aż do następnego dnia tj. do niedzieli, która wtedy nie miała jeszcze własnej liturgii. Ponieważ dzień ten w ciągu całego roku jest poświęcony Trójcy św. odprawiano w pierwszą niedzielę po Zesłaniu Ducha św. wotywę ułożoną w VII wieku na uczczenie tej Tajemnicy. W ten sposób zajmując stałe miejsce w kalendarzu liturgicznym, Msza ta spowodowała powstanie uroczystości Trójcy św. W roku 1334 papież Jan XXI rozciągnął tą uroczystość na cały Kościół.
     Papież [św.] Pius X († 1914) nadał świętu ryt zdwojony I-ej klasy.
     Podajemy poniżej tekst symbolu św. Atanazego (przypisywany Świętemu), który przepięknie wyjaśnia dogmat Trójcy św. Symbol ten odmawiany jest na Prymę niedzielną.

Źródło: Mszał Rzymski z dodaniem nabożeństw nieszpornych, o. G. Lefebvre, Benedyktyn, 1956 r.

SYMBOLUM FIDEI CATHOLICAE
S. ATHANASIO ADSCRIPTUM

WYZNANIE WIARY KATOLICKIEJ
POD IMIENIEM ŚW. ATANAZEGO
Quicumque vult salvus esse, ante omnia opus est ut teneat catholicam fidem.
Ktokolwiek chce być zbawionym, przede wszystkim potrzeba, aby wyznawał Katolicką wiarę.
Quam nisi quisque integram inviolatamque servaverit, absque dubio in aeternum peribit.
Której jeśliby kto nie zachował całej i nienaruszonej, ten niewątpliwie zginie na wieki.
Fides autem catholica haec est, ut unum Deum in Trinitate et Trinitatem in unitate veneremur.
Wiara zaś Katolicka jest ta: abyśmy Boga jednego w Trójcy, a Trójcę w jedności czcili.