Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos

„Pro Fide, Rege et Patria” – „Za Wiarę, Króla i Ojczyznę”
_________________________________________________

wtorek, 9 lipca 2024

10. rocznica śmierci J. E. x biskupa Oliwiera Oraveca.

 


9 lipca 2014 roku zmarł na atak serca J.Ex x. biskup Oliwer Oravec, słowacki duchowny, urodzony w 1941 r. Początkowo związany z czechosłowackim Kościołem podziemnym, w którym otrzymał święcenia kapłańskie (1968 r.), w latach emigracji przyjął stanowisko teologiczne sedewakantyzmu. 21 października 1988 r. w Monroe został konsekrowany na biskupa przez J.Ex. x. biskupa Roberta Fidelisa McKennę OP. Był duszpasterzem katolików nie tylko na Słowacji, lecz także w Czechach, Polsce, Stanach Zjednoczonych i innych krajach. W czerwcu 2006 roku, podczas wizyty duszpasterskiej w Krakowie, udzielił Sakramentu Bierzmowania polskim wiernym. Przez kilkadziesiąt lat posługi kapłańskiej był autorytetem dla katolików wiernych niezmiennemu Magisterium, rozsianych w krajach Europy Środkowej i w Ameryce Północnej. Żałobną Mszę Świętą 18 lipca 2014 roku na cmentarzu w słowackim Preszowie celebrował J.Ex. x. biskup Józef Antoni Rodríguez. Wśród zgromadzonych nie zabrakło także wiernych z Polski, dla których x. biskup Oliwer Oravec, autor m.in. przetłumaczonej na język polski Prawdy o Kościele, stał się ważnym symbolem nieugiętego oporu wobec modernizmu.

niedziela, 7 lipca 2024

Fałszywi Prorocy i Owoce w Cierpliwości - x R. Trytek


Ksiądz Rafał Trytek - członek Instytutu Rzymskokatolickiego ICR bp. Sanborna
Adres kontaktowy: xtrytek@sedevacante.pl
Deklaracja Doktrynalna: http://sedevacante.pl/deklaracja.php
Msze Święte:
Katolickie treści: https://ultramontes.pl

Kazanie ks. Rafała Trytka wygłoszone na VII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego 07.07.2024, w kaplicy Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie, ul. Sarego 18/2. 

Temat: Fałszywi Prorocy i Owoce w Cierpliwości

X. [bp?] Carlo Maria Viganò Ekskomunikowany – komentarz J. Exc. x bpa Donalda H. Sanborna.


Materiały  w formie broszury do pobrania:

O Istocie Niewiarygodności Vaticanum II:

Pozostałe broszury:

Odznaka honoru ekskomuniki z fałszywego kościoła – list otwarty Mela Gibsona do x. Karola M. Viganò.

 Znany aktor, reżyser i producent filmowy Mel Gibson (twórca m.in. "Pasji", "Walecznego Serca" czy "Apocalypto") napisał list otwarty do x. Karola Marii Viganò z okazji ogłoszonej niedawno "ekskomuniki" z modernistycznego neokościoła:

 Drogi Arcybiskupie,

 Jestem pewien, że niczego innego nie spodziewałeś się po Jorge Bergoglio.

 Wiem, że wiesz, że nie ma on żadnej władzy – więc nie jestem pewien, jak to wpłynie na twoją przyszłość – mam nadzieję, że będziesz nadal odprawiać mszę i samodzielnie przyjmować sakramenty – to naprawdę oznaka honoru, że ktoś cię wyrzucił z fałszywego, posoborowego kościoła.

 Współczuję Ci, że publicznie cierpisz z powodu tej poważnej niesprawiedliwości. Dla mnie i wielu innych jesteś najodważniejszym Bohaterem.

 Jak zawsze trafiłeś w sedno, jeśli chodzi o nielegalność Franciszka. Wyrażasz podstawowe problemy związane z instytucją, która przyćmiła prawdziwy Kościół i podziwiam twoją odwagę w wyrażaniu tego, ale przede wszystkim w utrzymywaniu wierności prawdziwemu Kościołowi!

 Jesteś współczesnym Atanazym! Mam pełen szacunek dla sposobu, w jaki bronisz Chrystusa i Jego Kościoła. Zgadzam się z Tobą w 100%, że posoborowy kościół Soboru Watykańskiego II jest kościołem fałszywym. Dlatego zbudowałem kościół katolicki, w którym oddaje się cześć Bogu wyłącznie w sposób tradycyjny. Zawsze możesz przyjść i odprawić tam mszę.

 Oczywiście nazwanie cię schizmatykiem i ekskomunika przez Jorge Bergoglio jest jak odznaka honoru, gdy uważa się go za całkowitego apostatę i wyrzuca cię z fałszywej instytucji.

 Pamiętajcie, że prawdziwa schizma wymaga innowacji, czegoś, czego nie zrobiliście, ale czegoś, co Bergoglio robi z każdym oddechem

 Jest zatem schizmatykiem! Jednak ipso facto sam siebie ekskomunikował poprzez swoje liczne publiczne herezje (kanon 188 kodeksu z 1917 r.).

 Jak już wiesz, nie ma on władzy, aby cię ekskomunikować, ponieważ nie jest nawet katolikiem.

 Więc radujcie się! Jestem z wami i mam nadzieję, że Bergoglio również mnie ekskomunikuje ze swojego fałszywego kościoła.

 Bergoglio i jego kohorty mają szaty i budynki, ale ty masz wiarę.

 Niech Cię Bóg błogosławi i strzeże. Jeśli będziesz czegoś potrzebować, po prostu zapytaj, postaram się pomóc.

 Z podziwem i dozgonnym szacunkiem. 

Mel Gibson  

ZA:  https://www.aldomariavalli.it/2024/07/06/i-vostri-messaggi-sulla-vicenda-vigano-un-distintivo-donore-essere-scomunicati-dalla-falsa-chiesa/

piątek, 5 lipca 2024

"Schizma" x. Viganò, czyli o słynnej już deklaracji z 28 czerwca i "ekskomunice" z 4 lipca AD 2024.

 „Bycie publicznie kojarzonym z sankcją [ekskomuniki] będzie znakiem zaszczytu i ortodoksji w oczach wiernych, którzy mają bezwzględne prawo wiedzieć, że kapłani, do których się zwracają nie pozostają w łączności z fałszywym Kościołem…”. (List otwarty do kardynała Gantin, 6 lipca 1988, podpisany przez 24 przełożonych FSSPX, niewątpliwie za aprobatą arcybiskupa Lefebvre’a).

„To nie my jesteśmy w schizmie, lecz Soborowy Kościół”. (abp. Lefebvre. Kazanie wygłoszone w obecności około 12000 osób w Lille, 29 sierpnia 1976 roku – te słowa widnieją w oryginalnej, nie poprawionej wersji kazania jaką odnotowano i zrelacjonowano w prasie). 

 Z uwagi m.in. na jednoznaczne zaangażowanie polityczne (nazywanie Moskwy "Trzecim Rzymem" etc.) oraz ostatnie zbliżenie z tzw. ruchem oporu bpa Ryszarda Williamsona (którego tezy teologiczne są błędne a miejscami wprost heretyckie, o czym można przeczytać np. tutaj), nie promowaliśmy tu do tej pory osoby x. Karola Marii Viganò. Niemniej, w dniu zadeklarowania względem niego "ekskomuniki" przez Kościół Synodalny Bergoglia, trzeba się opowiedzieć po stronie katolickiej.

 Komunikat okupowanego przez modernistów Watykanu został opublikowany na stronie internetowej "Dykasterii Nauki Wiary". Brzmi on następująco: 

"4 lipca 2024 roku zebrał się kongres Dykasterii Nauki Wiary, by zakończyć pozasądowy proces karny związany z kanonem 1720 Kodeksu Prawa Kanonicznego przeciwko Wielce Czcigodnemu Carlo Marii Viganò, arcybiskupowi tytularnemu Ulpiany, oskarżonemu o zastrzeżone przestępstwo schizmy (kanony 751 i 1364 CIC; art. 2 SST).

Dobrze znane są jego publiczne oświadczenia ukazujące odmowę uznania i poddania się Najwyższemu Pasterzowi, odrzucenie jedności z podległymi mu członkami Kościoła, a także [odrzucenie] prawomocności i autorytetu nauczycielskiego II Soboru Watykańskiego.

Podczas zakończenia procesu karnego, Wielce Czcigodny Carlo Maria Viganò został uznany winnym zastrzeżonego przestępstwa schizmy.

Dykasteria ogłosiła ekskomunikę latae sententiae zgodnie z kanonem 1364 par. 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Zniesienie kary jest w tym wypadku zastrzeżone Stolicy Apostolskiej.

Decyzja została obwieszczona Wielce Czcigodnemu Viganò 5 lipca 2024 roku".

 To x. Viganò pozostaje katolikiem, nawet gdyby ta czy inna głoszona przezeń teza nie miała pełnego umocowania w doktrynie lub prawie kanonicznym. Nie głosi on bowiem żadnych błędów, które by wykluczały go z Kościoła katolickiego, w przeciwieństwie do modernistycznych uzurpatorów okupujących Stolicę Apostolską oraz stolice biskupie Kościoła katolickiego, z panem Jerzym Bergoglio na czele. Już 20 czerwca, w swym oświadczeniu, x. Vigano pisał: «Nie uznaję autorytetu ani trybunału, który rości sobie prawo do sądzenia mnie, ani też jego prefekta, ani tych, którzy go nominowali». Na wieść o zarzutach, stawianych mu przez modernistów, oraz o procesie karnokanonicznym, x. Vigano stwierdził: «Uważam skierowane wobec mnie oskarżenia za powód do dumy» (oświadczenie z 20 czerwca 2024 r.).

 Co szczególnie ważne, to Deklaracja Doktrynalna ("Oświadczenie Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Carlo Marii Viganò, arcybiskupa tytularnego Ulpiana, nuncjusza apostolskiego w sprawie oskarżenia o schizmę") x. Vigano, z 28 czerwca 2024 r., w której wprost stwierdza on, że Jerzy Bergoglio jest heretykiem i schizmatykiem, oraz że NIE JEST on prawdziwym papieżem, tylko uzurpatorem, okupującym Tron Piotrowy. Jest więc to historyczna, wyjątkowa i odważna deklaracja – deklaracja wakatu na Stolicy Apostolskiej, na którą, jak do tej pory, nie zdecydował się żaden biskup tzw. ruchu oporu, od bp. Ryszarda Williamsona poczynając, na bp. Michale Stobnickim kończąc. Pierwszy raz od czasów Vaticanum II, czynny duchowny Novus Ordo (w dniu 28 czerwca nie ciążyły jeszcze na nim żadne oficjalne sankcje ze strony modernistycznych struktur) w randze "arcybiskupa" i "nuncjusza apostolskiego" nawrócił się i oficjalnie zerwał z fałszywym neokościołem, przyjmując w pełni katolickie stanowisko teologiczne.

X. [bp?] Carlo Maria Viganò Oświadcza: "Bergoglio Nie Jest Papieżem" (komentarz x. bpa Sanborna).


Pytania do Rektora | Ep. 23: Abp Viganò mówi, że Bergoglio nie jest papieżem
Ksiądz M. Desposito przeprowadza wywiad z Rektorem seminarium Trójcy Przenajświętszej w Reading. ( US) J. E. x. Bp D. Sanbornem

Materiały  w formie broszury do pobrania:

O Istocie Niewiarygodności Vaticanum II:

Pozostałe broszury:

niedziela, 30 czerwca 2024

Nie Możemy Wątpić w Miłość Boga do Nas - x. Rafał Trytek

 


Ksiądz Rafał Trytek - członek Instytutu Rzymskokatolickiego ICR bp. Sanborna

Adres kontaktowy: xtrytek@sedevacante.pl

Deklaracja Doktrynalna: http://sedevacante.pl/deklaracja.php


Msze Święte:

Kraków: http://sedevacante.pl/porzadek.php

Wrocław: https://mszatrydencka.wroclaw.pl

Warszawa: https://msza.waw.pl/kontakt

Katolickie treści: https://ultramontes.pl


Kazanie ks. Rafała Trytka wygłoszone na VI Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego 30.06.2024, w kaplicy Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie, ul. Sarego 18/2. 


Temat: Nie Możemy Wątpić w Miłość Boga do Nas.

niedziela, 23 czerwca 2024

Dlaczego Pan Bóg nie wysłuchuje naszych próśb? - ks. Rafał Trytek

 


Ksiądz Rafał Trytek - członek Instytutu Rzymskokatolickiego ICR bp. Sanborna

Adres kontaktowy: xtrytek@sedevacante.pl

Deklaracja Doktrynalna: http://sedevacante.pl/deklaracja.php

Msze Święte:

Kraków: http://sedevacante.pl/porzadek.php

Wrocław: https://mszatrydencka.wroclaw.pl

Warszawa: https://msza.waw.pl/kontakt/

Katolickie treści: https://ultramontes.pl


Kazanie ks. Rafała Trytka wygłoszone na V Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego 23.06.2024, w kaplicy Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie, ul. Sarego 18/2. 

Temat: Dlaczego Pan Bóg nie wysłuchuje naszych próśb?

czwartek, 20 czerwca 2024

KOMUNIKAT REDAKCJI. Przerwa techniczna.


 W dniach 20 - 30 czerwca AD 2024 strona nie będzie aktualizowana, ze względu na przerwę urlopową administracji strony.

Zapraszamy do lektury naszych archiwalnych publikacji!

Redakcja Tenete Traditiones