Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos

„Pro Fide, Rege et Patria” – „Za Wiarę, Króla i Ojczyznę”
_________________________________________________

sobota, 7 marca 2020

Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi.


    Pewna antykatolicka sekta, o której wcześniej pisano w artykule zatytułowanym „Papiestwo i państwa papieskie”, szerzy obrzydliwe kłamstwa na temat dwóch papieży - Leona XIII i św. Piusa X. Nie będę wymieniał nazwy sekty, aby ich nie reklamować.

    Członkowie tej sekty deklarują, że obaj Papieże byli „antypapieżami”, ponieważ byli „heretykami”. Według sekciarzy „herezja” polegała na tym, że obaj Papieże wierzyli w „Boga Ojca wszystkich”.

    Sekta twierdzi, że tylko ci dwaj papieże zaczęli głosić taką „herezję” i że przed nimi nie było wiary w Boga jako Ojca wszystkich ludzi.

    Zarzut: „Ten człowiek (Leon XIII) był hipokrytą, ponieważ to on sam w tak subtelny sposób upuszczał truciznę do wody.” - „Jednak Pius X również był głęboko wierzący w Boga jako Ojca WSZYSTKICH na świecie. Zdecydowanie wierzył w herezję, że Bóg jest Ojcem wszystkich. ”-„ Wierzę w Boga Ojca, Stwórcę Nieba i ziemi... ”-„ Tylko Leon XIII i Pius X tworzą tę pierwszą linię Credo Apostolskiego, która wydaje się niejednoznaczna. Otwórzcie każdy katechizm sprzed 1878 roku, a Credo nie zostanie wyjaśnione zgodnie z ich definicją.” (Takie idiotyczne stwierdzenia można zobaczyć na stronie internetowej Sekty).

    „Było kilka osób, które poprosiły o lekcje katechizmu. Z wielką przyjemnością rozpoczynamy ten katechizm w poniższym nagraniu. Zdecydowaliśmy się korzystać z "Familiar Explanation of Christian Doctrine", opublikowanego w 1875 r. i napisanego przez ojca Muellera.” (To jest również napisane na tej samej stronie).

    Odpowiedź: To niewiarygodne, ale sekciarze nazywają ortodoksyjną wiarę dwóch Namiestników Chrystusa i całego Kościoła katolickiego „herezją”.
    Nasz Pan Jezus Chrystus powie każdemu, kto obraża Jego Namiestników: "Z ust twych sądzę cię, zły sługo" (Św. Łukasz 19: 22).
    Nauczanie papieża Leona XIII i papieża św. Piusa X, że Bóg Ojciec jest Ojcem wszystkich ludzi, opiera się na Piśmie Świętym (Św. Mateusz 6: 9; Św. Łukasz 11: 1; Dzieje Apostolskie 17: 22-28 itp.). Jednak w mojej odpowiedzi na zarzuty i obelgi skierowane wobec papieża Leona XIII i papieża św. Piusa X przez sekciarzy, korzystam z katechizmu zaproponowanego przez samą sektę: Familiar Explanation of Christian Doctrine, opublikowanego za panowania papieża PIUSA IX. Jak widać, jest to sprawiedliwe i zasadne potępienie tych „niegodziwych sług”.

FAMILIAR EXPLANATION OF CHRISTIAN DOCTRINE: 
P: Co zrobili Apostołowie, zanim poszli na cały świat, aby nauczać wszystkie narody? 
O. Stworzyli Słowo lub Credo. (s. 119) 
P: Jaki jest pierwszy artykuł Credo? 
O. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. (s. 120) 
P: Dlaczego nazywamy Boga Ojcem? 
O: Ponieważ Bóg jest naszym niewidzialnym Ojcem w niebie i ponieważ w Bogu jest więcej osób niż jedna, z których pierwsza nazywa się Ojciec. (s. 124) 
P: Jaka jest najlepsza ze wszystkich modlitw? 
O: Modlitwa Pańska lub „Ojcze Nasz” (s. 430) 
P: Dlaczego Ojcze nasz nazywany jest Modlitwą Pańską? 
O: Ponieważ Jezus Chrystus, nasz Pan, nauczył nas tego i nakazał nam modlić się tymi słowami. Św. Mateusz 6: 9-13 (s. 430) 
P: Dlaczego ta modlitwa jest nazywana najlepszą ze wszystkich modlitw? 
O: Ponieważ w tej modlitwie prosimy o wszystkie te łaski i błogosławieństwa, których przede wszystkim potrzebujemy. (s. 430) 
P: Z czego składa się Modlitwa Pańska? 
O: Składa się z wezwania i siedmiu próśb. (s. 430) 
P: Jak brzmi inwokacja? 
O. „Ojcze nasz, któryś jest w niebie”. (s. 431) 
P: Dlaczego Jezus Chrystus uczy nas modlić się do Naszego „Ojca”, a nie Naszego „Pana” czy ,,Boga”, który jest w niebie? 
O: On chce nam przypomnieć, że Bóg jest naszym Ojcem, który jako taki ma nieograniczoną tęsknotę, aby obdarzyć nas zarówno sobą, jak i całym swoim dobrem, i dlatego powinniśmy modlić się do Niego z nieograniczoną pewnością. (s. 431) 
P: Dlaczego mówimy ,,nasz Ojciec”, a nie ,,mój Ojciec”?  
O. Ponieważ Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi, a my wszyscy jesteśmy jego dziećmi, dlatego powinniśmy się kochać jak bracia i modlić się za siebie nawzajem. (s. 431)
Wnioski:

 • Nauczanie papieża Leona XIII i papieża św. Piusa X, że Bóg Ojciec jest Ojcem wszystkich ludzi, oparte jest na Piśmie Świętym i w pełni odpowiada Katechizmowi Katolickiemu.
 • Niesprawiedliwe i bezpodstawne zarzuty sekty dotyczące "herezji" wobec papieży pokazują w rzeczywistości, że sama sekta jest heretycka i nieuczciwa.
 • Dzięki temu bardzo ilustracyjnemu przykładowi możemy zobaczyć, jak daleko ludzie mogą posuwać się w nienawiści do Kościoła Chrystusowego, stawiając swoje fantazje i własne błędne opinie ponad Magisterium, a nawet samego Boga.

Ks. Walery

tłum. Paulo

Bibliografia:

Cytaty z Pisma Świętego: Biblia Łacińsko-Polska, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Podług tekstu łacińskiego Wulgaty i przekładu polskiego X. Jakóba Wujka T. J. z komentarzem Menochiusza T.J. przełożonym na język polski. Wydanie X. S. Kozłowskiego Arcybiskupa i Metropolity Mohylowskiego. We czterech tomach in 8-vo maj. Wydanie trzecie. Tom IV. Obejmujący Księgi Nowego Testamentu, jako to: Cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie, czternaście listów św. Pawła, list św. Jakóba, dwa listy św. Piotra, trzy listy św. Jana, list św. Judy i Objawienie św. Jana. Wilno. Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego. 1898, str. 844. Źródło: ultramontes.pl.

Rev. M. MÜLLER’S (C.SS.R) SERIES.
FAMILIAR EXPLANATION OF CHRISTIAN DOCTRINE
ADAPTED FOR THE FAMILY AND MORE ADVANCED
STUDENTS IN CATHOLIC SCHOOLS AND COLLEGES
No. III.
PUBLISHED BY KREUZER BROTHERS,
30 North St., Baltimore, MD.
CATHOLIC PUBLICATION SOCIETY,
9 Warren Street, New York.
FR. PUSTET,
52 Barclay St., New York. 204 Vine St., Cincinnati.
1875
APPROBATIONS
Nihil Obstat: JOSEPH HELMPRAECHT, C.SS.R., Baltimore, MD., 24 Sept., 1874.
Imprimatur: J. ROOSEVELT BAYLEY, Archiep. Baltimorensis. Baltimori, 24 Sept., 1874
pp. 119, 120, 124, 430, 431

7 komentarzy:

 1. Sobór Trydencki: „Wiara jest początkiem ludzkiego zbawienia, podstawą i korzeniem wszelkiego usprawiedliwienia; bez wiary niepodobna podobać się Bogu (Żyd. 11, 6) i do towarzystwa dzieci Bożych się dostać”. (Sess. VI c. 8. Denzinger: Enchiridion n. 801)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Oczywiście, tyle że to zdanie Soboru Trydenckiego jest akurat wyrwane z kontekstu, i w żaden sposób nie przeczy ono katolickiej nauce wyrażonej powyżej, która wynika wprost z Ewangelii i Credo. "Towarzystwo dzieci Bożych" w ujęciu Soboru Trydenckiego to Kościół Święty i wszyscy którzy do niego należą, jest to lud wybrany, lud Boży, który jest prowadzony do zbawienia, i razem z Kościołem Tryumfującym w Niebie, tworzy "towarzystwo dzieci Bożych". Natomiast Sobór NIE MÓWI, że inni ludzie nie są dziećmi Boga. Są oni synami marnotrawnymi, którzy opuścili swego Ojca, zdradzili go, i oczywiście nie mają szans na zbawienie, jeśli nie nawrócą się. Ale synostwo Boże podobnie jak naturalne ziemskie biologiczne synostwo jest niezbywalne, i nie da się przestać być dzieckiem Bożym, każdy jest Bożym stworzeniem. Kościół od wieków nazywa tych którzy do niego nie nalezą "synami marnotrawnymi" i modli się o ich powrót na łono Matki Kościoła. Proszę więc nie wrywać z kontekstu jednego zdania Magisterium i nie przeciwstawiać go całej reszcie, bo to jest taktyka typowo protestancka, tak robią sekciarze, próbując udowodnić rzekomy "błąd" lub sprzeczność w nauczaniu Kościoła...

   Usuń
 2. „Stało się tak, że Ojciec Niebieski, ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, gdy nadeszła błogosławiona pełnia czasu, posłał do ludzi Jezusa Chrystusa, Jego własnego Syna (…) aby wszyscy ludzie mogli otrzymać adopcję synów. (Sobór Trydencki, Sesja szósta, Rozdział II).

  „(…) Tymi słowami wskazany jest opis usprawiedliwienia bezbożnych, będący tłumaczeniem stanu, w którym człowiek rodzi się jako dziecko pierwszego Adama, do stanu łaski i adopcji synów Bożych przez drugiego Adama, Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Tłumaczenie to, od czasu głoszenia Ewangelii, nie może być dokonane bez lamentu regeneracji lub jego pragnienia, jak jest napisane; dopóki człowiek nie narodzi się ponownie z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego”. (Sobór Trydencki, Sesja szósta, Rozdział IV).

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wciąż nie ma tu żadnej sprzeczności. Powyżej jest katolicka definicja usprawiedliwienia, czyli możliwości osiągnięcia zbawienia wiecznego (które jest tylko w Kościele katolickim).

   Usuń
 3. Komentarz od autora artykułu:

  "Mogę tylko podkreślić, że anonimus zmienił temat. Moim tematem jest Wszechmogące Ojcostwo Boga, ale anonimus komentuje synów Boga.

  Zmieniając temat, anonimus działa w sposób sofistyczny, czyli nieuczciwy. To wspólna metoda wszystkich sekciarzy.

  W Chrystusie,
  o. Walerii"

  OdpowiedzUsuń
 4. Wydaje się to gumowe i naciągane. Ewangelie i Sobór tryd. wyraźnie mówią o konieczności ponownego narodzenia z wody i Ducha Świętego, aby dostąpić adopcji Bożej. Bóg nie adoptuje, ani nie usynawia własnych dzieci. Człowiek zresztą też tego nie robi.

  Z drugiej strony co innego Wszechmogące Ojcostwo Boga, a co innego Jego Ojcostwo powszechne, co raczej jest herezją.

  OdpowiedzUsuń
 5. Jeszcze a propos "tej obrzydliwej sekty". Po sprawdzeniu u źródeł okazało się, że:
  1. Encyklikę Summi pontificatus nie napisał św. Pius X, tylko Pius XII w 1939 roku;
  2. W tłumaczeniu na polski tej encykliki w miejscu „Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkim, przez wszystkich i we wszystkich” (Ef 4, 6.) zabrakło na końcu słowa "nas" po łacinie "nobis", które jest w oryginale str. 427 https://w2.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-31-1939-ocr.pdf
  3. W encyklice Rerum novarum Leon XIII nadał tym, o których mówi "wszyscy" warunek konieczny, mianowicie: "jeśli... posłuszni będą przykazaniom chrześcijaństwa" co w istocie oznacza ponowne narodzenie z wody i Ducha Świętego, co jest podstawą adopcji Bożej i usynowienia. Za http://www.mop.pl/doc/html/encykliki/Rerum%20novarum.htm punkt 21.

  Nie wnikam tu w zamierzenia "obrzydłej sekty" tylko proponuję na przyszłość najpierw sprawdzić doniesienia, a dopiero później próbować je tłumaczyć. W przeciwnym razie wychodzi, jak wyszło. Byle jak. Podważa to zaufanie zarówno do "obrzydłej sekty", jak i do Tenete.

  OdpowiedzUsuń