Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos

„Pro Fide, Rege et Patria” – „Za Wiarę, Króla i Ojczyznę”
_________________________________________________

sobota, 28 marca 2020

Izraelski minister zdrowia twierdzi, że do połowy kwietnia "Mesjasz" (tj. antychryst!) powstrzyma pandem[on]ię koronawirusa.


Kilka dni temu Yaakov Litzman (Jacob Litzman), izraelski minister zdrowia w czwartym rządzie Binjamina Netanjahu, udzielił wywiadu, w którym omówił środki podjęte w celu zwalczania pandemonii. Zapytany, czy Izrael pozostanie zamknięty do 16 kwietnia br., kiedy obchodzona jest Pascha, minister odpowiedział dość nieoczekiwanie. Polityk jest pewien, że do tego czasu nadejdzie "Mesjasz", który uratuje Izrael, ponieważ Pascha to czas odkupienia. [Prawdziwym i jedynym Mesjaszem jest Pan nasz Jezus Chrystus, który 2020 lat temu zstąpił z nieba, i za sprawą Ducha Świętego stał się człowiekiem, narodził się z Najświętszej Maryi Panny, nauczał ludzi, umarł za nas na Krzyżu i zmartwychwstał, założył swój Kościół - Święty Kościół Rzymskokatolicki, ustanowił Sakramenty Święte i Najświętszą Ofiarę Mszy, oraz obiecał że bramy piekielne nie przemogą Jego Kościoła, a On będzie zawsze z nami, oraz że przyjdzie w chwale na końcu czasów. Każdy inny "Mesjasz" jest oszustem. – przyp. red. Tenete Trad.]

Wcześniej niektórzy żydowscy rabini mówili już, że "Mesjasz" przybył już do Izraela, ale gdzie jest? Nie wiadomo. Na razie pozostaje to tajemnicą. Minister jest urzędnikiem, więc prawdopodobnie wie trochę więcej niż cała reszta. Jeśli jest przekonany, że pandemonia zostanie zatrzymana przed 16 kwietnia br., najprawdopodobniej ma wszelkie powody, aby tak sądzić.

Litzman, jako szef partii ultra ortodoksyjnej, zawsze odnosi się do boga. ["boga" nowej żydowskiej religii rabinistyczno-talmudycznej, który NIE JEST Bogiem katolickim, jedynym prawdziwym – przyp. red. Tenete Trad.]

Zapytany o szanse Izraela na całkowite zamknięcie do święta Paschy, Litzman odpowiedział raczej niekonwencjonalnie:
Boże, broń! Modlimy się i mamy nadzieję, że Mesjasz przybędzie przed Paschą, ponieważ jest to czas naszego odkupienia. Jestem pewien, że Mesjasz przyjdzie przez Paschę i zbawi nas w taki sam sposób, jak Bóg zbawił nas podczas Wyjścia i zostaliśmy uwolnieni. Mesjasz przyjdzie i uratuje nas wszystkich”.
Warto zauważyć, że do pewnego stopnia słowa ministra zdrowia potwierdzają plotki krążące wśród rządu USA. Przedstawiciele z tzw. wyższych kręgów twierdzą, że do końca kwietnia będzie można całkowicie zamknąć kwestię dotyczącą pandemonii.

Oczywiście rezygnacja z kwarantanny i zakończenie pandemii to dość wystarczająco dobra wiadomość. Warto jednak wziąć pod uwagę, że jeśli "Mesjasz" przyjdzie i zatrzyma pandemię, to zgodnie z przepowiednią musi także zatrzymać wojnę. Minister może mieć rację, ponieważ wojna ma się zacząć rzekomo już wkrótce.

źródło: https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/izraelski-minister-zdrowia-twierdzi-ze-do-polowy-kwietnia-mesjasz-powstrzyma-pandemie

W połowie lutego miał miejsce ten wywiad. Oto jego fragment: https://youtu.be/1xsyoZ7xrWU
Rabin Cissholtz: 
„Więcej już nie podróżuję poza granice Izraela. Mesjasz [tj. Antychryst, bo prawdziwym i jedynym Mesjaszem jest nasz Pan Jezus Chrystus – przyp. red. Tenete Trad.] jest tak blisko, że boję się, że mógłbym przegapić jego przybycie. Rabin Kaniewski powiedział, że mesjasz jest tutaj, w Izraelu, ale nie podał dokładnego czasu, kiedy on się ujawni. Oznacza to, że mesjasz jest tutaj, ale nie ma na razie jeszcze całej tej mocy, której potrzebuje, aby działać jako mesjasz.”
Rabin Cissholtz powiedział jeszcze więcej różnych rzeczy, ale póki co skoncentruję się na powyższym fragmencie.

“Mesjasz jest tutaj, ale nie ma na razie jeszcze całej tej mocy, której potrzebuje, aby działać jako Mesjasz.”

– Co nie pozwala mu nabrać siły?

Wszyscy, którzy mają podstawową wiedzę religijną, wiedzą, że diabłu przeszkadzają najbardziej modlitwa i post, a w szczególności Najświętsza Ofiara Mszy Św., która jest ofiarowana na katolickich ołtarzach na przebłaganie za grzechy świata.

Zdaniem niektórych „specjalistów” na koronawirusa może zachorować nawet 70% ludzi … Te przewidywania, to po prostu marzenie żydów i iluminatów, ponieważ gdyby choroba nabrała aż takiego rozmiaru, to rządy krajów wymuszą zamknięcie świątyń, a szatanowi o to właśnie chodzi [zwłaszcza o całkowite pozbawienie nielicznych katolickich Kapłanów możliwości sprawowania Mszy, np. zamykając ich przymusowo w szpitalach w izolatkach – przyp. red. Tenete Trad.].

Zamykanie kościołów katolickich [prawdziwych kościołów i kaplic katolickich, nie pozostających w żadnej jedności z fałszywym "neo-kościołem" modernistycznym – przyp. red. Tenete Trad.] jest po to, żeby ustała Najświętsza Ofiara Mszy Św., żeby ludzie się nie modlili i stali jeszcze bardziej bezbożni niż są! Wówczas diabeł nie będzie miał już żadnej przeszkody dla swoich działań!
“Albowiem się już sprawuje tajemnica nieprawości, tylko aby ten, który trzyma teraz, dzierżał, aż odjęt będzie z pośrodku. A tedy objawion będzie on złośnik, którego Pan Jezus zabije duchem ust swoich i zatraci objawieniem przyjścia swego tego” (2 Tes. 2 7-8) (1.)
Tym, który trzyma teraz, jest Jezus Chrystus, a niegodziwiec, to antychryst. Oznacza to, że to nie Jezus się sam wycofa, ale ludzie Go usuną, a wtedy szatan zatriumfuje. [jego pozorny tryumf będzie trwał do momentu aż Chrystus Pan zabije antychrysta “duchem ust swoich” – przyp. red. Tenete Trad.]


Źródło: https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/izraelski-minister-zdrowia-twierdzi-ze-do-polowy-kwietnia-mesjasz-powstrzyma-pandemie


ZA: https://wolna-polska.pl/wiadomosci/izraelski-minister-zdrowia-twierdzi-ze-do-polowy-kwietnia-mesjasz-tj-antychryst-powstrzyma-pandemonie-koronawirusa-2020-03

(Tekst nieznacznie poprawiony pod względem merytoryczno-teologicznym przez red. Tenete Traditiones)

(1.) Cytat z Pisma Św.; za Biblia x. Jakuba Wujka, 1923 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz