Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos

„Pro Fide, Rege et Patria” – „Za Wiarę, Króla i Ojczyznę”
_________________________________________________

wtorek, 23 grudnia 2014

Bóg się rodzi!

"Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław Ojczyznę miłą.
W dobrych radach, w dobrym bycie,
Wspieraj Jej siłę Swą siłą.
Dom nasz i majętność całą, i wszystkie wioski z miastami...
A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami...

czwartek, 4 grudnia 2014

Zmarł Kazimierz Świtoń...

Nie żyje legenda ruchu związkowego na Śląsku. Dziś w szpitalu w Katowicach zmarł założyciel pierwszych Wolnych Związków Zawodowych Górnego Śląska, działacz opozycji antykomunistycznej, Obrońca Krzyża na Żwirowisku w KL Auschwitz w 1998 r., poseł na sejm w latach 90'tych. Kandydat do senatu m.in. z ramienia NOP.

Pan Kazimierz przyjął w ostatnich dniach Sakrament Ostatniego Namaszczenia z rąk x. Łukasza Szydłowskiego FSSPX.

Świeć Panie nad Jego duszą...

Requiem aeternam.. R.I.P.

122 rocznica urodzin Gen. Franco

Dziś obchodzimy 122 rocznicę urodzin Gen. Francisco Franco!

Viva Espana! Viva Franco! Viva Rey!