Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos

„Pro Fide, Rege et Patria” – „Za Wiarę, Króla i Ojczyznę”
_________________________________________________

piątek, 22 września 2017

Trzecie Królestwo Polskie (Jak do niego dojść?) - Prof. Jacek Bartyzel

Poniżej prezentujemy wielkie dzieło Szanownego Pana Profesora, dr. hab. Jacka Bartyzela o polskim ruchu monarchistycznym, będące wspaniałą wykładnią ideowo-polityczną dla współczesnego pokolenia Polaków. 

Niech ten wielki duchowy testament będzie dla nas wszystkich nauką i wskazówką, co robić, aby osiągnąć nasz cel - Wielką Polskę Katolicką. 

Redakcja Tenete Traditiones podpisuje się i w całej pełni utożsamia oraz solidaryzuje z poniższym tekstem.

Za Red. T.T., red. naczelny, 

Michał Mikłaszewski

I.

Czy monarchiści polscy mogą zrobić coś praktycznego w celu ziszczenia swojego ideario? Zanim spróbujemy dać odpowiedź na to pytanie, dobrze będzie nie tylko oddalić pomysły niemądre (jak ludowe referendum), ale również dokonać rachunku (politycznego) sumienia z tego, co robiliśmy do tej pory.

Ruch monarchistyczny, odrodzony właściwie ex nihilo, jak Feniks z popiołów, na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku, złożony zresztą, co trzeba przypomnieć, prawie wyłącznie z ludzi bardzo wówczas młodych i obierający (co było uzasadnione) formułę metapolitycznych, formacyjnych klubów (pomijam tu oczywiście pajacowate partyjki, które tylko kompromitowały ideę), na odcinkupraksis przyjął – mniej lub bardziej świadomie – strategię „entryzmu”, czyli wchodzenia do tzw. prawicowych partii politycznych w nadziei ich „rojalizacji” w dalszej perspektywie, a w bliższej – przynajmniej integralnego „ukonserwatywnienia”. Największym zainteresowaniem cieszyły się wówczas Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, a jeszcze bardziej Unia Polityki Realnej (realizm, nawiasem mówiąc, nie był jej najmocniejszą stroną), co wydawało się naturalne choćby dlatego, że jej ekscentryczny lider raz po raz i publicznie deklarował, że sam jest monarchistą, i chętnie portretował się w mundurze „regenta”.

Cele Instytutu Rzymskokatolickiego

J.Exc. x Bp Donald J. Sanborn
Przełożony Generalny Instytutu Rzymskokatolickiego

Celami Instytutu są: 

(1) zbawianie dusz poprzez szerzenie wiary katolickiej, udzielanie sakramentów oraz składanie najśw. ofiary Mszy;

(2) zachowanie, promowanie i rozszerzanie wiary katolickiej sprzed soboru watykańskiego II, jak również wykorzenienie herezji modernizmu.

czwartek, 21 września 2017

Obóz Narodowo-Radykalny Podhale: XIII edycja Rajdu im. Jana Mosdorfa

Stowarzyszenie Obóz Narodowo-Radykalny Podhale wraz z przyjaciółmi z Partii Ludowej Nasza Słowacja zaprasza na XIII edycję Rajdu im. Jana Mosdorfa.

Rajd tradycyjnie odbędzie się w pierwszy weekend października (7/8 października 2017 roku) – ponownie na terytorium Słowacji. Oprócz wędrówki górskimi szlakami zaplanowana została wizyta na strzelnicy.

W sobotni poranek spotykamy się w Nowym Targu, skąd wynajętym busem udamy się na strzelnicę znajdującą się niedaleko Rużomberku. Przed rozpoczęciem treningu strzeleckiego poznamy instrukcję posługiwania się bronią oraz podstawowe zasady obowiązujące na strzelnicy. Następnie pod okiem instruktorów odbędzie się strzelanie z broni krótkiej i długiej. Uwaga! Obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu. Osoby będące pod wpływem alkoholu nie zostaną wpuszczone na teren strzelnicy.

Po zakończeniu treningu udamy się na wędrówkę górskimi szlakami. Należy pamiętać o ubiorze oraz obuwiu odpowiednim do chodzenia po górach. Po zejściu z gór udamy się do pensjonatu, gdzie zaplanowano spotkanie integracyjne dla uczestników rajdu. W niedzielne południe wracamy do Nowego Targu.

Koszt udziału w rajdzie: 100 złotych. Cena obejmuje koszty przejazdu, zakup amunicji (dwa magazynki do pistoletu oraz dziesięć naboi do karabinu – możliwość dokupienia dodatkowej amunicji), wodę, kanapki, nocleg w pensjonacie.

Proszę pamiętać o zabraniu dowodu osobistego oraz euro. Przypominamy, że prawo Republiki Słowackiej przewiduje poważne sankcje karne za publiczne prezentowanie symboliki „ekstremistycznej” (np. krzyża celtyckiego lub salutu rzymskiego).

Kontakt: Jakub Stankiewicz lub prezes ONR Podhale Piotr Trebunia-Tutka, tel. 888 868 130.

Dane do przelewu: EUROKONTO INTRO 85 1240 1574 1111 0010 4090 9913 PLN

Jakub Stankiewicz, osiedle Topolowe 3/4, 34-400 Nowy Targ

Realizując przelew na podany numer konta, proszę podawać imię, nazwisko oraz przynależność organizacyjną uczestnika rajdu


1 Warto przypomnieć, że z legitymistycznego punktu widzenia „Republika Słowacka” (zajmująca Górne Węgry, kraj należący do Korony Świętego Stefana) nie istnieje – przypis redaktora naczelnego Portalu Legitymistycznego.

środa, 20 września 2017

75 rocznica powstania Narodowych Sił Zbrojnych.

Narodowe Siły Zbrojne (NSZ) – 20.09.1942!
Polska konspiracyjna organizacja wojskowa obozu narodowego. Początkowo walczyła z Niemcami i zwalczała Gwardię Ludową, Armię Ludową i partyzantkę radziecką, oraz bandy rabunkowe a w okresie późniejszym brała udział w powstaniu antykomunistycznym walcząc przeciw Armii Czerwonej i siłom zbrojnym "Polski Ludowej".


CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM! 

ŚMIERĆ WROGOM OJCZYZNY!

poniedziałek, 18 września 2017

Dni skupienia w Serpelicach     Od 14 do 16 września w Serpelicach nad Bugiem członkowie Bractwa Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz zaproszeni goście pod duchowym przewodnictwem wielebnego Księdza Rafała Trytka uczestniczyli w modlitewnych dniach skupienia.

Veritas liberabit vos!

poniedziałek, 11 września 2017

Ks. Rafał Trytek wstąpił do Instytutu Rzymskokatolickiego


Pragniemy powiadomić, iż Wielebny ksiądz Rafał Trytek został członkiem kapłańskiego Instytutu Rzymskokatolickiego JE x. Biskupa Donalda Sanborna.

Serdecznie gratulujemy Księdzu wyboru i polecamy opiece Matki Bożej Królowej Polski oraz wszystkich Świętych.
Redakcja "Katolika - Głosu Katolickiej Tradycji"

Poniżej linki do stron internetowych poświęconych Instytutowi Rzymskokatolickiemu:

1. Bp Sanborn założył Instytut Kapłański:
https://pelagiusasturiensis.wordpress.com/2017/05/08/sanborn-irk/

2. Rozporządzenie teologiczne Instytutu Rzymskokatolickiego (cz. I):
http://glostradycji.blogspot.com/2017/05/rozporzadzenie-teologiczne-instytutu.html

3. Rozporządzenie liturgiczne Instytutu Rzymskokatolickiego (cz. II):
http://glostradycji.blogspot.com/2017/05/rozporzadzenie-liturgiczne-instytutu.html

4. Rozporządzenie pastoralne Instytutu Rzymskokatolickiego (cz. III):
http://glostradycji.blogspot.com/2017/05/rozporzadzenie-pastoralne-instytutu.html

ZA: http://glostradycji.blogspot.com/2017/09/ks-rafa-trytek-wstapi-do-instytutu.html?m=1#more

OD REDAKCJI: Redakcja Tenete Traditiones dołącza się do gratulacji, i także życzy Wielebnemu Xiędzu wszystkiego najlepszego, z okazji podjęcia tej jakże ważnej dla sprawy katolickiej w Polsce, decyzji. 

ZA REDAKCJA TENETE TRADITIONES;
Redaktor naczelny
Michał Mikłaszewski

piątek, 8 września 2017

DZIŚ MIJA 300 LAT OD KORONACJI M.B. CZĘSTOCHOWSKIEJ KORONAMI PAPIESKIMI


Dziś Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i trzechsetna rocznica Koronacji cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej z klasztoru oo. Paulinów na Jasnej Górze.

8 września 1717 roku Czarna Madonna została ukoronowana przez biskupa chełmskiego Krzysztofa Jana Szembeka w obecności ojców paulinów jasnogórskich i ok 200 tys. wiernych. W Bazylice Jasnogórskiej nad tabernakulum pod baldachimem, gdzie Obraz został specjalnie na tę okoliczność przeniesiony, koronami poświęconymi przez J.Ś. Ojca Świętego Klemensa XI. Była to pierwsza w historii Kościoła koronacja papieskimi koronami dokonana poza Rzymem.

Następne korony dla Najświętszej Panny przekazał (po kradzieży koron klementyńskich), J.Ś. Ojciec Święty, Św. Pius X w 1910 r. (widoczne na zdjęciu powyżej)

Królowo Korony Polskiej - módl się za nami!