Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos

„Pro Fide, Rege et Patria” – „Za Wiarę, Króla i Ojczyznę”
_________________________________________________

O NAS

Laudetur Iesus Christus!

Jesteśmy Katolikami Rzymskimi integralnymi, ultramontanami, niezłomnymi. Jesteśmy przekonani o trwającym od 1958 r. wakacie Stolicy Apostolskiej, oraz stolic biskupich, jako że jest absolutnie niemożliwe (sprzeczne z Wiara Boską i katolicką), aby Święty Kościół Rzymski mógł popaść w herezje i nauczać błędu. Sprzeciwiamy się i odrzucamy wszystkie heretyckie postanowienia i akty, których celem jest zniekształcenie i zniszczenie Wiary katolickiej. Odrzucamy zwłaszcza fałszywy sobór - Vaticanum II, fałszywą liturgię - NOM, oraz fałszywą dyscyplinę, katechizm i prawo kanoniczne, promulgowane przez fałszywych, posoborowych pseudo-papieży. Wszystkie te błędy pochodzą z potępionej przez Papieży, zwłaszcza Św. Piusa X, herezji modernizmu, oraz fałszywego ekumenizmu potępionego przez Piusa XI, oraz liberalizmu potępionego przez Piusa IX i Leona XIII. Nasza dewiza brzmi - „Pro Fide, Rege et Patria” – „Za Wiarę, Króla i Ojczyznę”. Jak wiadomo, jest to w rzeczywistości nieznacznie zmieniona dewiza polska używana w czasie I Rzeczypospolitej - Pro Fide, Lege et Rege (z łac. Za Wiarę, Prawo i Króla). Wyparła ona wcześniej używaną dewizę Si Deus Nobiscum quis contra nos (Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?). Była ona obecna na różnych budynkach, rzeczach użytkowych i amunicji. Pro Fide, Lege et Rege znalazła się na gwieździe Orderu Orła Białego, najstarszego i najwyższego polskiego orderu, gdzie w wersji przeznaczonej wyłącznie dla króla zmieniono ostatnie słowo: Pro Fide, Lege et Grege (Za Wiarę, Prawo i Naród). My zachowując odniesienie do Króla, zmieniliśmy słowo "Prawo" na "Ojczyzna", gdyż w obecnych czasach dla wielu może nie być w pełni zrozumiałym, że w dewizie tej nie chodziło o spisane ustawy i normy prawa państwowego, a przede wszystkim o Prawa zwyczajowe, Prawa fundamentalne Królestwa Polskiego, a przede wszystkim Prawo Boże - przyrodzone i nadprzyrodzone, prawo moralne i naturalne. Słowo "Ojczyzna" współgra także z nowożytną polską dewizą, uchwaloną dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z 15 października 1943 r. - "Bóg, Honor, Ojczyzna".

Walka w obronie Ojczyzny jest obowiązkiem każdego katolika, zwłaszcza w tych ciężkich czasach trwającej już od blisko 80 lat okupacji i zniewolenia, które przybiera coraz to tragiczniejsze oblicze (począwszy od hitleryzmu, poprzez stalinizm, atlantyzm, obecną okupację "europejską", która powoli zaczyna przeradzać się w Polin - okupację żydowską). Wierzymy jednak że Wielka Polska Katolicka zmartwychwstanie, a prawowierny Król Polski, dany nam od Boga, za przyczyną Najświętszej Maryi Panny - naszej Matki i Królowej, przywróci w końcu wolność, suwerenność i tradycyjny ład i porządek w naszej uciemiężonej Ojczyźnie.

A wówczas dewiza ta stanie się oficjalnym hasłem naszego Kraju, powiewającym na naszych Sztandarach! Za Wiarę, Króla i Ojczyznę!


Zachęcamy do lektury naszych publikacji. 

Redakcja TENETE TRADITIONES


Kaplice i oratoria Instytutu Rzymskokatolickiego w Polsce:


KATOLICKA MSZA ŚW. W POLSCE (X. RAFAŁ TRYTEK ICR):

Jedyne miejsca w Polsce, w których celebrowana jest Najświętsza Ofiara Mszy Św. w Rycie Rzymskim (tzw. Msza Św. Wszechczasów bądź też Msza Trydencka) wg. Mszału Św. Piusa V z rubrykami zatwierdzonymi przez Papieża Św. Piusa X (non una cum).


KRAKÓW ul. Sarego 18/2: 
Rzymskokatolicka Kaplica p.w. Najświętszej Maryi Panny – Królowej Korony Polskiej i św. Stanisława, Biskupa i męczennika.

Niedziele i Święta (dni wolne od pracy):
Godz. 10:00 (przed Mszą Św. Różaniec)
Dni powszednie: 7:20 lub 18:30
Soboty: 7:45
http://sedevacante.pl/

Jak (najszybciej) dojść do krakowskiej kaplicy z dworca PKP w Krakowie:


WROCŁAW ul. Drohobycka 34/1 (Muchobór Wielki, mieszkanie prywatne).:
Rzymskokatolickie Oratorium p.w. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty.

Msze Święte dla Wiernych, sprawowane w naszym Oratorium, zostały czasowo zawieszone. O wszelkich zmianach w tym względzie będziemy informować na bieżąco.


Msze Św. odprawiane przez ks. Rafała Trytka ICR w tradycyjnym rycie rzymskim, wg rubryk zreformowanych i zatwierdzonych przez Papieża Św. Piusa X, z wyłączeniem z modlitw Kanonu "una cum" z uzurpatorami na stolicach kościelnych, którzy ze względu na swoje ekumeniczne nauczanie i działania z pewnością nie są "prawowiernymi wyznawcami katolickiej i apostolskiej wiary". Miejsce celebracji we Wrocławiu: ul. Drohobycka 34/1 (Muchobór Wielki, mieszkanie prywatne). Ze względu na "ograniczenia lokalowe", a także nieprzewidziane wcześniej zmiany terminów, prosimy o uprzednie telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa pod numerem tel. 0664 753 576.

Pół godziny przed Mszą Św. możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty.

Dojazd z dworców PKP i PKS:

- autobusem linii 125 lub tramwajami linii 5 i 11 do przystanku FAT;
- z przystanku FAT przejście na przystanek Ostrowskiego obok przychodni "Pulsantis", skąd odchodzą autobusy linii 119 w kierunku na Sołtysowice oraz 107 w kierunku na Dworzec Świebodzki;
- wskazanymi autobusami do przystanku - Muchobór Wielki (II przystanek przy ul Stanisławowskiej), koło kościoła pw. Św. Michała Archanioła;
- dalej pieszo, wg załączonej mapki.

WARSZAWA
Rzymskokatolickie Oratorium p.w. Św. Andrzeja Boboli, męczennika.
Msze Św. w kwietniu / maju AD 2020:
- 26. kwietnia, II Niedziela po Wielkanocy (Dobrego Pasterza), godz. 17:30
- 27. kwietnia, św Piotra Kanizjusza, Poniedziałek rano

- 17. maja, V Niedziela po Wielkanocy (św Andrzeja Boboli); ??:??
- 18. maja, Poniedziałek rano

https://msza.waw.pl/

„Msze święte w Oratorium nie są sprawowane w jedności z modernistami okupującymi stolice biskupie Kościoła Katolickiego, co oznacza, że ani pseudopapież Franciszek ani pseudobiskup warszawski ks. Kazimierz Nycz nie są wymieniani w kanonie mszy świętych.
Do komunii świętej mogą przystępować jedynie katolicy, nie uznający modernistycznej hierarchii za katolicką.”
X. Rafał Trytek ICR

(Porządek Mszy Św. prosimy na bieżąco sprawdzać na stronach internetowych, a w miarę wątpliwości kontaktować się z Xiędzem duszpasterzem)

O naszym (tj. katolików rzymskich integralnych w Polsce) Duszpasterzu

X. Rafał J. Trytek ICR
X. Rafał J. Trytek ICR, ur. 18 lutego 1979 r. w Tarnowie – ksiądz rzymskokatolicki, wyświęcony na kapłana 25 czerwca 2005 r. przez x. Biskupa Tissier de Mallerais w Bractwie Kapłańskim św. Piusa X, obecnie duszpasterz polskich katolików rzymskich integralnych, przekonanych o wakacie Stolicy Apostolskiej, publicysta. Od początku lat osiemdziesiątych mieszkał w Rybniku, gdzie ukończył Szkołę Podstawową nr 14 oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich (dawne Królewskie Pruskie Gimnazjum w Rybniku). W latach 1999-2005 alumn seminarium duchownego pw. Najświętszego Serca Jezusa w Zaitzkofen k. Ratyzbony (Bawaria). W styczniu 2006 roku x. Trytek opuścił Bractwo św. Piusa X, by rozpocząć apostolat dla polskich sedewakantystów. Od 28 sierpnia 2017 r - święto św. Augustyna, Ojca Kościoła - członek Instytutu Rzymskokatolickiego, którego Przełożonym Generalnym jest J. Exc. x. Biskup Donald H. Sanborn.

Kontakt z Xiędzem duszpasterzem:

X. Rafał Trytek

Kaplica p.w. NMP Królowej Korony Polskiej i św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

ul. J. Sarego 18/2
31-047 Kraków

xtrytek@sedevacante.pl
tel. 889 647 892  

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza