Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

wtorek, 18 stycznia 2011

Reguły zakonne

+ Reguła św. Benedykta (benedyktyni, cystersi, kameduli)
+ Reguła św. Alberta (karmelici)
+ Reguła św. Augustyna (augustianie, dominikanie, kanonicy regularni)
+ Reguła św. Franciszka (franciszkanie konwentualni, obserwanci, kapucyni)
+ Reguła dla pustelni św. Franciszka z Asyżu
+ Reguła św. Klary (klaryski)
+ Reguła Zakonu Trynitarzy


Daj, Boże, abyście w duchu miłości zachowali wszystkie te przepisy, nie jak niewolnicy pod pręgierzem Prawa przymuszani, ale jak ludzie wolni, w łasce Bożej uformowani, i abyście swym postępowaniem, jako miłośnicy duchowej piękności, szerzyli wszędzie miłą wonność Chrystusową. (por. 2 Kor 2,14 i 15) - Rozdział VIII z Reguły Św. Augustyna

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz