Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos

„Pro Fide, Rege et Patria” – „Za Wiarę, Króla i Ojczyznę”
_________________________________________________

wtorek, 2 czerwca 2015

Możliwość powstania kaplicy w Trójmieście

Istnieje możliwość powstania kaplicy tradycyjnej (opcji sede vacante), niezwiązanej z ruchem Bractwa św. Piusa X, jak i też z ruchem tzw. "indultowców", w Trójmieście, dokładnie w Gdańsku. Wszystkie osoby z rejonu Pomorza, które chciałyby, aby powstała kaplica i są chętne uczęszczać na Mszę Św. Trydencką po Reformie Św. Piusa X, proszone są o kontakt na adres e-mail: swietykrzyzg@gmail.com