Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

czwartek, 2 czerwca 2016

Co w czasach dzisiejszych jest najpotrzebniejsze?


Kto należy do Kościoła? — Żywi. 

W Kościele są trzy kategorie ludzi. — Żywi, śpiący i umarli. — Według piętna, jakie jedni albo drudzy nadają całości, — mamy parafie żywe, śpiące lub umarłe. 

— Żywą parafią jest ta, która ma świeckich apostołów. 

Pius X w rozmowie z kardynałami zapytał: — Co w czasach dzisiejszych jest najpotrzebniejsze? 

— Katolickie szkoły, powiedział jeden; — więcej kościołów, rzekł drugi; więcej księży, wtrącił trzeci. 

Wtedy zabrał głos papież: 

— To, czego w tej chwili najwięcej brak w każdej parafii, to kilku świeckich ludzi cnotliwych, wykształconych, pełnych odwagi – prawdziwych apostołów!

Nie wszyscy chodzą równie szybko. — Większość lubi krok powolny. 

Muszą być tacy, którzy idą naprzód, musi działać taka liga dobrego przykładu, grupa przodowników, pociągająca innych za sobą. — Kilku mężczyzn, kilku młodzieńców, kilka kobiet, kilka panien, natchnionych Duchem Świętym, niewielka liczba, ale oddana całkowicie. 

Tych kilku decyduje o przyszłości parafii. 

— Oni są motorem akcji katolickiej. — O nich trzeba Boga prosić. 

Reszta przyjdzie sama. 

(x. prał. Robert Mäder Jestem katolikiem!, wyd. Te Deum, 2000, s. 74n.)

I tak: 

1) cnotliwych (cnót jest wiele i nie chodzi tylko o pobożność, rzecz jasna),
2) wykształconych (przede wszystkim, by bronić wiary, czyli katechizm i apologetyka),
3) pełnych odwagi (rzecz rozumie się sama przez się).

Osiągnąć to nie jest łatwo, ale któż nie chciałby być takim świeckim apostołem?

Sytuacja się nie zmieniła, jest to potrzebne i dziś.

***

Pelagiusz z Asturii