Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

niedziela, 2 sierpnia 2015

Kanonicy Regularni Świętego Augustyna (Wspólnota katolicka sedewakantystyczna)

 
Prezentacja naszej Wspólnoty


Do najwyższej chwały Trójcy Przenajświętszej.

Misja

Jesteśmy małą grupą katolików tradycjonalistów, istniejącą w celu zachowania tradycyjnych praktyk Kościoła. Stosujemy się wyłącznie do Rytu Mszy Św. skodyfikowanego przez Sobór Trydencki w 1570 roku, a dla wszystkich obrzędów oraz zwyczajów, do Rytów skodyfikowanych przez tenże Sobór oraz Święte Kongregacje aż do herezji Soboru Watykańskiego II. Traktujemy te zasady tradycyjnej liturgii, jak przystoi przy zachowaniu należytej czci Kultu Bożego.

Mimo, że kultywujemy dokładność teologiczną jako wspólnota religijna, jednak w przeciwieństwie do wielu grup tradycjonalistycznych, nie angażujemy się w niepotrzebną debatę, czy argumenty dotyczące ważności nakazów, godziwości rytualnych praktyk, lub praw i krzywd Vaticanum II. Takie argumenty spowodować by mogły jedynie dalsze rany na Mistycznym Ciele Chrystusa i nie sprzyjają one praktyce Prawdziwej Religii.

Duchowieństwo

Nasza Wspólnota, żyjąc w świecie, próbuje żyć według Reguły św Augustyna na tyle, na ile jest to praktycznie możliwe. Jesteśmy z konieczności zmuszeni do angażowania się w świeckiej pracy na pokrycie naszych kosztów.

Zaczęliśmy w latach 90. jako grupa pięciu księży, wyświęconych przez biskupa w linii abp. Thuc'a we Francji. Najpierw pracowaliśmy z grupą niezadowolonych katolików na obrzeżach Londynu. Po śmierci trzech z nas w krótkim odstępie czasu byliśmy zmuszeni ograniczyć działalność. Od tego czasu pracujemy z grupą świeckich tradycjonalistów w South East Kent od ok dziewięciu lat.

Aktualnie mamy Misje i miejsca celebracji Mszy Św. we Francji i Hiszpanii, gdzie nasi kapłani wykonują swoje posługi, pod nadzorem naszego Przewodniczącego, Jego Ekscelencji x. Bp-a. Michael'a Philipp'a French'a, CRSA.

Msgr French odwiedzający wspólnoty.
Tłumaczenie wolne, przy pomocy GOOGLE TRANSLATOR