Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

poniedziałek, 7 września 2015

KATOLICKIE DOWODY NA FAŁSZYWOŚĆ "OBJAWIEŃ" W MEDJUGORIE

1. Zjawa głosi, że za dusze czyśćcowe nikt się nie modli

- Kościół Święty nieustannie modli się za dusze czyśćcowe.

2. Zjawa głosi herezje, niezgodne z nauką Kościoła.

- Matka Boska nigdy nie głosiłaby herezji. Świadczy to że te zjawiska nie pochodzą od Boga.

3. Zjawa wybrała grzeszników. Wizjonerzy grzeszyli przed "objawieniami".

- W czasie prawdziwych objawień Bóg wybierał zawsze dusze czyste i sprawiedliwe (przykład - Guadalupe, Fatima, Lourdes).

4. Przekazy zjawy są chaotyczne.

- Matka Boska mówiła zawsze prosto i logicznie, a jej orędzia (jak np. w La-Salette, czy w Fatimie) były aż nadto dobitne...

5. Wizjonerzy kłamali co do swych działań.

- Dowód na to, że nie przestali żyć w grzechu, także po rzekomych "objawieniach".

6. Zjawa odwraca uwagę wiernych od Jezusa, i kieruje ją na siebie.

- Matka Boska prowadzi ludzi zawsze do Jezusa, gdyż Ona jest Pośredniczką wszelkich Łask i Współodkupicielką rodzaju ludzkiego, działając zawsze z pokorą dla swego Syna.

7. Wygląd zjawy nie jest zgodny z katolicką symboliką maryjną.

- Matka Boska nigdy nie przybrała by np. twarzy diabła!

8. Zjawa głosi, że nie trzeba się nawracać na katolicyzm, wystarczy przyjąć jej orędzia.

- Jest to herezją, gdyż tylko w Kościele można należycie czcić Boga, i znaleźć zbawienie.

9. Zjawa kreuje siebie na niezależną od Boga, twierdząc że ona sama wybrała Medjugorie.

- Kościół jasno naucza, że to Bóg posyła Maryję, która zawsze pragnie tylko wypełniać Jego wolę ("Oto ja, służebnica Pańska"...)

10. Zjawa chce uwielbienia na równi Bogu.

- Tylko szatan pragnął w swej pysze być jak Bóg...

11. Zjawa głosi samo zbawienie się we własnej religii.

- Jest to herezją, gdyż w fałszywych religiach nie można się zbawić. Nie ma też "automatycznego zbawienia", gdyż do zbawienia potrzeba Łaski Uświęcającej, oraz zadośćuczynienia za wszelkie popełnione za życia grzechy.

12. Zjawa głosi, że potępieni nie cierpią w piekle.

- Jest to herezją, gdyż bardzo wiele dusz idzie każdego dnia na wieczne potępienie, "Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wiele jest takich, którzy przez nią wchodzą...". W Fatimie to samo powtórzyła Matka Boska - "Wiele dusz idzie do piekła, bo nikt nie modli się za nie"

13. Zjawa głosi, że Maryja sama wstąpiła do Nieba i tam zmarła.

- Jest to herezją, gdyż jak wiemy z Tradycji i Magisterium Kościoła, Maryja została Wniebowzięta - tj. mocą Boską, a nie swoją własną, uniesiona z duszą i ciałem do Nieba. Śmierć Maryi, a raczej jej Zaśnięcie, nastąpiło na ziemi, gdyż w Niebie nie sposób jest umrzeć.

14. Zjawa groziła biskupowi miejsca. 

- Matka Boska nigdy nikomu by nie groziła, a raczej wzywałaby do modlitwy za niego. Poza tym, argumenty wystosowane przez biskupa miejsca przeciwko "objawieniom", były jak najbardziej słuszne, i zgodne z niezmienną nauką Kościoła.W Polsce tubą propagandową rozpowszechniającą fałszywe objawienia jest m.in. strona „W obronie wiary i Tradycji” linkująca do wielu stron na bieżąco informujących o rzekomych „objawieniach”, „wizjonerach” etc., a także sama publikująca szkodliwe treści.Więcej o fałszywości objawień, kulisach oraz historii Medjugorie, mogą Państwo przeczytać tutaj: Oszustwo Medjugorie. (tekst pisany co prawda przez modernistów, ale bardzo rzeczowy [przyp. - redakcja TENETE TRADITIONES]).

Opracowano na podstawie: http://jestemkatolem.pl/