Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

wtorek, 8 września 2015

Najazd muzułmanów - Europa popełnia samobójstwo

Europa najpierw zdradziła Kościół Katolicki Matkę Naszą, poźniej zaparła się Boga, teraz niszczy cywilizację, którą otrzymała z Grecji i Rzymu."Abp." Hoser: "Europa popełnia samobójstwo. Jeśli się nie przebudzi, przestanie istnieć"