Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

piątek, 1 kwietnia 2016

10 kwietnia. Msza św. za Ojczyznę.


W niedzielę, 10 kwietnia br. o godz. 17.00 odbędzie się Msza św. w intencji Ojczyzny, w 1050 rocznicę Chrztu Polski, w 360 rocznicę ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza, oraz w 82 rocznicę powstania O.N.R., w kaplicy p.w. św. Krzyża, w Grodźcu k. Bielska Białej.

Po Mszy św. natomiast odbędzie się nabożeństwo, podczas którego zostaną odnowione Śluby lwowskie króla Jana Kazimierza, oraz odmówiony zostanie Akt poświęcenia się Narodu Polskiego Matce Najświętszej i Jej Niepokalanemu Sercu (Prymas Polski, August kard. Hlond, Jasna Góra, 8 września 1946)