Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

czwartek, 1 sierpnia 2013

Zjazd KIN-R CHRISTUS REX
Zjazd założycielski Katolickiego Instytutu Narodowo - Rojalistycznego CHRISTUS REX zaplanowany jest na drugi weekend września br. Zaczynamy 14 września (sobota) w godzinach przedpołudniowych w Gliwicach, szczegółowy plan, godzina rozpoczęcia oraz dokładne miejsce zjazdu zostaną podane później. Planowane jest zorganizowanie kilku prelekcji i wykładów oraz Mszy św. Po części oficjalnej w razie możliwości i zainteresowania uczestników odbędzie się wieczór integracyjny. Z przyczyn niezależnych od nas liczba miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy o jak najszybsze zgłaszanie się osób zainteresowanych, co bardzo ułatwi nam prace nad organizacją zjazdu. Zgłoszenia prosimy kierować do kol. Tomasza Jazłowskiego na adres e-mail: narodowyrojalista@gmail.com lub na numer tel: 503-099-991. Prosimy również w miarę możliwości o dokonanie wpłaty na pokrycie kosztów organizacji (w wys. ok 30 zł od osoby) osobiście lub na konto Bank PKO S.A. 46124042721111000048322759. Wpłaty dokonać można teraz, w trakcie lub już po uroczystości. Nie jest to obowiązkowe, ale ogromnie pomoże nam to w naszej dalszej działalności, ku większej Chwale Bożej oraz dla odrodzenia Wielkiej Polski Katolickiej!


Więcej na stronie internetowej - http://kin-rchristusrex.blogspot.com/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz