Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

środa, 13 listopada 2013

Trzy dni ciemności - Godzina Mego powrotu jest bliska!

"Na cały świat zstąpią nieprzeniknione ciemności, które będą trwały trzy dni i trzy noce".

Najbardziej spektakularnym aktem Pana Boga będą trzy dni ciemności na całej ziemi.
Trzy dni zostały ogłoszone przez wielu mistyków, a mianowicie: Bl. Anna-Maria Taigi, Ojciec Pio, Elizabeth Canori-Mora, Asdente Rosa-Colomba, Palma d'Oria, we Włoszech; Ojciec Nectou, w Belgii; Świętej Hildegardy, w Niemczech; Pere Lamy, Marie Baourdi, Marie Martel, Krystyna Jahenny, we Francji. (Ta lista nie jest wyczerpująca).

Kościół nie obliguje nas do wiary w jakiekolwiek szczególne proroctwo, ale jesteśmy zobowiązani wierzyć, że proroctwa mogą wykonać się w naszych czasach, jak mówi o tym Ewangelia: "Duch Święty będzie mówić do wielu w ostatnich dniach".

Bezpośrednie znaki trzech dni ciemności

To będzie noc srogiej zimy na półkuli północnej. Wiatr z niespotykaną siłą będzie wiać i szumieć. Błyskawice i grzmoty z bezprecedensową siłą będą uderzały w ziemię. Cała ziemia będzie wstrząśnięta, ruch ciał niebieskich zostanie zakłócony — taki będzie początek trzech dni. Każdy demon, każdy zły duch zostanie wypuszczony z piekła i będzie mógł swobodnie poruszać się po ziemi. Wielu umrze od samego strachu, wszystkie duże miasta zostaną zniszczone, trujące gazy napełnią powietrze, krzyki i lamenty ogarną całą ziemię. Niewierzący zostaną spaleni jak uschnięta trawa. Cała ziemia będzie cierpieć i zamieni się w cmentarzysko.

Co robić?

Gdy tylko zauważycie pierwsze znaki zamknijcie się w swoich domach! Zaryglujcie wszystkie drzwi i okna, zasłońcie je zasłonami, roletami, gazetami... tak, aby odciąć się od zewnętrznego widoku. Zatkajcie wszelkie otwory wentylacyjne. Nie otwierajcie drzwi, nie odbierajcie telefonów, nie wyglądajcie na zewnątrz przez okno — każdy kto tak zrobi umrze na miejscu. Oczy miejcie spuszczone w dół, aby być pewnym, że nie widzicie okna. Światło uzyskujcie tylko ze świec z wosku pszczelego. Nic ich nie ugasi w domach wiernych, w domach bezbożnych nie będą chciały płonąć. Pokropcie wodą święconą dom, a szczególnie drzwi i okna — szatan boi się wody święconej. Błogosławcie się nawzajem i namaśćcie swoje pięć zmysłów: oczy, uszy, nos, usta, ręce, nogi i czoło. Trzymajcie w domu 3 dniowy zapas wody pitnej, oraz, jeśli to możliwe jedzenia (można przeżyć trzy dni bez jedzenia). Uklęknijcie i módlcie się nieustannie z wyciągniętymi ramionami lub krzyżem na podłodze. Czyńcie akty skruchy, nadzieji i miłości. Przede wszystkim odmawiajcie różaniec i rozważajcie tajemnice bolesne.

Niektóre osoby, zwłaszcza dzieci, będą wzięte do nieba wcześniej, aby oszczędzić im horroru tych dni. Ludzie przebywający na zewnątrz umrą natychmiast. Trzy czwarte ludzkości zostanie zgładzonych, więcej mężczyzn niż kobiet. Nikt nie uniknie grozy tych dni.

Gdy tylko zobaczycie słońce pod koniec tych dni padnijcie na kolana i dziękujcie Bogu.

Rozprzestrzeniajcie tą wiadomość wszędzie, gdzie się da i nie bójcie się: byłoby to przestępstwo wobec Boga okazać brak ufności w Jego ochronę. Ci, którzy rozprzestrzeniają to proroctwo będą chronieni, ale szydercy, sceptycy i ci, którzy odrzucają to proroctwo ze strachu nie unikną kary.

Trzy dni ciemności w Sekrecie z La Salette

Wówczas Jezus Chrystus przez akt swej sprawiedliwości i swego wielkiego miłosierdzia dla sprawiedliwych, rozkaże swoim aniołom, aby wszyscy Jego wrogowie zostali zabici. Za jednym zamachem prześladowcy Kościoła Jezusa Chrystusa i wszyscy ludzie oddani grzechowi zginą i ziemia stanie się jak pustynia.

Wówczas nastanie pokój, pojednanie Boga z ludźmi; Jezusowi Chrystusowi będzie się służyło, oddawało cześć i chwałę; dobroczynność wszędzie zakwitnie. Nowi królowie będą prawym ramieniem Kościoła Świętego, który będzie silny, pokorny, pobożny, biedny, żarliwy i naśladowcą cnót Jezusa Chrystusa. Ewangelia będzie głoszona wszędzie i ludzie poczynią duże postępy w wierze, ponieważ będzie jedność między robotnikami Jezusa Chrystusa i ludzie będą żyli w bojaźni Bożej.

Mistycy i święci o trzech dniach ciemności:

"...niebo było pokryte chmurami tak gęstymi i ponurymi, że było niemożliwe patrzeć na nie bez przerażenia ... sprawiedliwe ramię Boga uderzy grzeszników a Jego potężna moc ukarze ich dumę i pychę. Bóg zatrudni moce piekieł do eksterminacji tych bezbożnych i heretyckich osób, które pragną obalenia Kościoła i zniszczenia jego władzy... Niezliczone legiony demonów będą przebiegać świat i wykonywać rozkazy Boskiej Sprawiedliwości. Nic, co jest na ziemi nie będzie oszczędzone. Po tej straszliwej karze niebiosa się otworzyły i św. Piotr zstąpił ponownie na ziemię; był ubrany w papieskie szaty i otoczony dużą ilością aniołów, którzy śpiewali pieśni na Jego cześć i głosili Go jako władzcę całej ziemi. Widziałam również św. Pawła zstępującego na ziemię. Z polecenia Boga przemierzał całą ziemię i wiązał wszystkie demony. Przywiódł je przed oblicze św. Piotra, który rozkazał im wrócić do piekła, skąd przybyli.
Na ziemi pojawiło się wielkie światło, które było znakiem pojednania Boga z człowiekiem. Aniołowie sprowadzili przed tron księcia apostołów małe stado, które pozostało wierne Jezusowi Chrystusowi. Ci dobrzy i gorliwi chrześcijanie oddali mu największe wyrazy szacunku, chwaląc Boga i dziękując apostołom za wybawienie ich od zagłady i za ochronienie Kościoła Jezusa Chrystusa od błędu fałszywych doktryn świata. Następnie św. Piotr wybrał nowego papieża. Kościół został ponownie zorganizowany..."
Proroctwo błogosławionej Elizabeth Canori-Mora (d. 1825) z książki "The Prophets and Our Times" 1941 A.D. Imprimatur

"Morze podniesie się, a ryczące fale zaleją kontynent. Niebo będzie płonąć, ziemia będzie drżeć aż po fundamenty. Chmury czerwone jak krew będą pędzić po niebie. Huk grzmotu będzie wstrząsał ziemią, a ponure błyskawice ogołocą niebo z pór roku".
Maríe Julie Jahenny

"Niczego nie będzie można zobaczyć, powietrzem nie będzie można oddychać".
Luz Amparo Cuevas

"[Powietrze] będzie przepełnione zarazą. Kto z ciekawości otworzy okno i wyjrzy lub opuści dom, padnie martwy na miejscu".
Bł. Anna Maria Taigi

"W czasie trzech dni przerażających ciemności nie wolno otworzyć żadnego okna, nikt bowiem nie może zobaczyć ziemi i straszliwego koloru, jaki będzie ona miała w dniach kary".
Maríe Julie Jahenny

"Ludzie winni pozostać w swych domach, odmawiać różaniec i błagać Boga o miłosierdzie".
Bł. Anna Maria Taigi

"Jedyne światło dostarczać będą święte świece".
Luz Amparo Cuevas

"Nie będzie możliwe użycie jakiegokolwiek oświetlenia wymyślonego przez człowieka, tylko poświęcone świece".
Bł. Anna Maria Taigi

"Jedna świeca wystarczy na czas trwania tej piekielnej nocy".
Maríe Julie Jahenny

"Mściwe ramię Boga uderzy w złych ludzi, a Jego wielka moc ukarze ich pychę i zarozumiałość. Do wytępienia tych bezbożników i heretyków pragnących obalić Kościół i zburzyć jego fundamenty Bóg zatrudni potęgę piekła. Nic na ziemi nie zostanie oszczędzone".
Bł. Elizabeth Canori-Mora

Ojciec Pio zapowiada, że „wszystko rozpocznie się w bardzo zimną noc; wiatr zacznie przeraźliwie huczeć i wyć; po krótkim czasie usłyszycie grzmoty”. Wtedy koniecznie chrońmy się w domach i zamykajmy szczelnie okna.