Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

sobota, 7 maja 2016

Kazanie na święto Matki Bożej Królowej Korony Polskiej

x. Rafał Trytek


3 maja 2016 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie w trakcie Mszy Świętej sprawowanej w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W tym dniu Polacy składają szczególny hołd Matce Bożej – chociaż święto kościelne dla diecezji polskich zostało ustanowione dopiero w 1923 r. przez papieża Piusa XI, to już od początków chrześcijańskiej Polski każdy prawy katolik rozpoznaje w Maryi także swoją matkę. Szczególnego znaczenia kult Matki Bożej jako Królowej nabrał w tych latach, kiedy Europa była pustoszona przez rewolucję protestancką, gdyż podkreślał wymiar wspólnotowy prawdziwej religii i wierność Maryi nie tylko ze strony pojedynczych wiernych, lecz również państw.

W naszej Ojczyźnie źródła kultu Królowej Korony Polskiej są nadprzyrodzone, gdyż był on oczekiwany przez Najświętszą Maryję Pannę. O ile w innych krajach rola Maryi jako Królowej przez wielu katolików została zapomniana, w Polsce ta szczególna więź jest podtrzymywana, również dzięki uznaniu ze strony władz Rzeczypospolitej – ślub lwowskim króla Jana Kazimierza.

Królowo Korony Polskiej – módl się za nami!

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem: