Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

sobota, 7 maja 2016

Przesłanie do narodu

Jacek Bartyzel, Grzegorz Braun

W prowincji polskiej Unii Europejskiej ścierają się z sobą, na razie głównie werbalnie, frakcje demokratów. Obserwujący ten narastający konflikt reakcjoniści ostrzegają natomiast przed prowokacjami i rozlewem krwi mogącym skutkować obcą interwencją. Podczas spotkania w Gnieźnie, do którego doszło 3 maja 2016 roku, panowie prof. Jacek Bartyzel i Grzegorz Braun zaapelowali o zachowanie spokoju podczas manifestacyj zaplanowanych na 7 maja. Symboliczną osią podziału staje się Wisła i jej dwa warszawskie brzegi – na każdym z nich tego dnia gromadzić się będą zwolennicy innej wizji przyszłości naszego kraju.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem: