Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

niedziela, 12 marca 2017

12 marca 2005 r. reaktywowany został Obóz Narodowo-Radykalny. Dziś 12 rocznica reaktywacji ONR.


Przez lata walk ulicznych i wielkość tamtych dni
Gdy się nie liczył z życiem Narodu wierny syn
Tylko jedna siła była by powstrzymać obcą moc
Teraz także wiecznie żywa, wiecznie żywy jest jej głos!

To jest rzecz już znana, nie padamy na kolana
Falanga i A.B.C., teraz jeden dzierży ster - O.N.R.!

Zadania znów te same póki nam wystarczy sił
Wspomnienia okiełznane, w pamięci tamte dni
Teraz nowe pokolenie oddając Polsce cześć
Idzie do walki zbrojnej, śpiewając starą pieśń!

To jest rzecz już znana, nie padamy na kolana
Falanga i A.B.C., teraz jeden dzierży ster - O.N.R.!

Do boju o swe prawa przystąpimy razem już
Jeden Naród, Rasa, Wiara, Wielka Polska tam i tu
Nie umrzemy, zwyciężymy, pokonamy wszelki trud
Bo jesteśmy wielcy, silni, z nami Naród, z nami Bóg! 

To jest rzecz już znana, nie padamy na kolana
Falanga i A.B.C., teraz jeden dzierży ster - O.N.R.!

To nasza siła drzemie uśpiona już tyle lat
Budzi się nasze plemię, wychowawcy tamtych lat
Wypełnimy polskie miasta, poruszymy cały świat
Orły znajdą swoje gniazda, tak jak Mosdorf kazał nam!

To jest rzecz już znana, nie padamy na kolana
Falanga i A.B.C., teraz jeden dzierży ster
To jest rzecz już znana, nie padamy na kolana
Falanga i A.B.C., teraz jeden dzierży ster - O.N.R.!