Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

niedziela, 5 marca 2017

141 rocznica urodzin oraz 78 rocznica wyboru na Papieża Eugeniusza Pacelli'ego.

Papież Pius XII w 1955
2 marca 1876 - Narodziny Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli
2 marca 1939 - Eugenio Pacelli zostaje wybrany Papieżem Piusem XII

2 marca (w czwartek) obchodziliśmy podwójną, radosną rocznicę. W 1939 r. (również czwartek), w swoje 63 urodziny, J.Em. x kard. Eugeniusz Maria Józef Jan Pacelli, dotychczasowy sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, po trwającym zaledwie jeden dzień konklawe, został wybrany na Papieża, i przyjął imię Pius XII. Ojciec Święty pełnił swój urząd przez cały okres II wojny światowej i w trudnych latach powojennych. Zmarł 9 października 1958 r. przeżywszy 82 lata. Jego uroczysty pogrzeb odbył się 4 dni później, 13 października. Był ostatnim Papieżem Kościoła katolickiego. Od jego śmierci Stolica Apostolska znajduje się aż do dnia dzisiejszego w stanie sedis vacancji (pozostaje nieobsadzona), a Watykan jest okupowany przez heretyków. Módlmy się za duszę ś.p. P.P. Piusa XII, oraz o rychły wybór jego prawowitego następcy na Stolicy Apostolskiej, jak też o przyszłą beatyfikacje i kanonizację tego Wielkiego Papieża!