Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

środa, 1 marca 2017

Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris


W okresie Wielkiego Postu, tj. od dnia dzisiejszego do północy z Wlk. Soboty na Niedzielę Wielkanocną, strona nie będzie aktualizowana (z wyjątkiem niedziel).