Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos

„Pro Fide, Rege et Patria” – „Za Wiarę, Króla i Ojczyznę”
_________________________________________________

poniedziałek, 25 maja 2015

67 rocznica śmierci Rotm. Witolda Pileckiego

67 lat temu, 25 maja 1948 r., zamordowany został przez rodzimych komunistów rotmistrz Witold Pilecki, wielki Polak, prawdziwy patriota, uczestnik napaści bolszewickiej 1920 r., żołnierz wojny obronnej 1939 r., związany z akowskim z podziemiem niepodległościowym II wojny światowej, ochotnik do Auschwitz (z którego uciekł), uczestnik Powstania Warszawskiego, w którym walczył w szeregach Narodowych Sił Zbrojnych, Żołnierz Wyklęty. 
Nadal nie ma swojego grobu, podobnie jak szczątki wielu tysięcy tych, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę, a zostali zamordowani przez niemiecki i sowiecki reżim. 

Cześć i chwała Rotmistrzowi! 
Hańba jego katom!