Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

piątek, 29 maja 2015

Msza Święta Trydencka sprawowana przez ks. Rafała Trytka, Kraków 10 maja 2015 r.

Msza Święta Trydencka sprawowana przez ks. Rafała Trytka bez łączności z pseudopapieżem Franciszkiem.
W Krakowie 10 maja 2015 r.
Podsumowanie, omówienie.