Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

piątek, 22 maja 2015

I Królewski Marsz Wielkiej Polski


7 października 1918 Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość Polski! W rocznicę tego wydarzenia Ruch Christus Rex organizuje: 
I Królewski Marsz Wielkiej Polski


10 października o godz. 15.00


KRAKÓW,  Pl. Matejki