Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

piątek, 30 września 2016

80 lat temu Kościół hiszpański poparł gen. Franco.


80 lat temu, 30 września 1936 roku Kościół hiszpański po raz pierwszy oficjalnie udzielił wsparcia powstaniu przeciwko reżimowi Frontu Ludowego. Uczynił to abp Salamanki, Enrique Plá y Deniel (1876-1968) - późniejszy abp Toledo, prymas i kardynał - w liście pasterskim "Las Dos Ciudades" ["Dwa Miasta/Państwa"], gdzie, nawiązując do św. Augustyna, przedstawił walczące strony jako "państwo ziemskie", czyli komunizm i anarchizm karmiące się nienawiścią do Boga, naszego Pana, oraz"państwo niebiańskie", kwitnące bohaterstwem i męczeństwem. Odwołując się także do warunków wojny sprawiedliwej podanych przez św. Tomasza z Akwinu, uznał powstanie przeciwko republice za usprawiedliwione i godne miana Krucjaty. List ten abp Plá przesłał na ręce nowego szefa Państwa, gen. Francisco Franco i udzielił mu pasterskiego błogosławieństwa, antycypującego "wspaniałe zmartwychwstanie Hiszpanii chrześcijańskiej".

ZA: Prof. Jacek Bartyzel, profil osobisty