Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

wtorek, 27 września 2016

Wojciech Polak w Komitecie Honorowym obchodów 500-lecia rewolucji protestanckiej

Wojciech Polak - dla sekty modernistów i lefebrystów - "Prymas Polski"

Owiany w środowisku nacjonalistycznym złą sławą herezjarcha - pan "abp" Wojciech Polak, uznawany przez modernistyczną sektę Novus Ordo za "Prymasa Polski", który nie wahał się w sposób mocny i odbiegły od rzeczywistości zdezawuować ideę nacjonalistyczną, kiedy bezpardonowo określił aprobowanie jej herezją, zdecydował się zasiąść w Komitecie Honorowym obchodów 500-lecia Reformacji.

W obecnej rzeczywistości regularnie zderzamy się z absurdami, lecz niektóre są doprawdy ponadprzeciętnie zadziwiające. Można pokusić się nawet o stwierdzenie, choć na pewno będzie to spore uproszczenie, że jedynymi osobami uważanymi przez modernistyczny neo-kościół za heretyków są tradycyjni katolicy i nacjonaliści, a wszystkim innym należy się ekumeniczne miłosierdzie i zrozumienie.

Inauguracja obchodów odbędzie się 31 października br. odprawieniem nabożeństwa w "kościele jezusowym" w Cieszynie. Światowe obchody 500-lecia Reformacji rozpoczną się w "święto reformacji" w luterańskiej katedrze w Lund i będzie na nich obecny heretyk i apostata Jorge Bergoglio ("papież" Franciszek).

Członkami na liście Komitetu Honorowego, którą ogłosił zwierzchnik "kościoła" ewangelicko-augsburskiego w Polsce, "bp" Jerzy Samiec, znajduje się Jerzy Buzek, czy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Miejmy nadzieje, iż ostatecznie niezłomny duch wojującego katolicyzmu przezwycięży problemy nękające Kościół, zgodnie z zapewnieniem Jezusa Chrystusa o tym, że zbudowanego przezeń Kościoła bramy piekielne nie przemogą.

Na podstawie:
ekumenizm.pl/3droga.pl

OD REDAKCJI :

Wojciech Polak nazywając nacjonalizm "herezją" sam staje się publicznym heretykiem, jak również wyraża on swe nieposłuszeństwo oraz wręcz pogardę dla tradycyjnego Magisterium Kościoła oraz prawdziwych, katolickich Papieży, które uznaje nacjonalizm za cnotę miłości do własnego Narodu, która to jest obowiązkiem wynikającym z prawego porządku chrześcijańskiego miłosierdzia. Dowodem niech będzie cytat z Papieża Piusa XI: "Prawy porządek chrześcijańskiego miłosierdzia nie zabrania prawowitej miłości Ojczyzny, ani nacjonalizmu; przeciwnie, kontroluje on go, uświęca i ożywia." Pius XI - „Caritate Christi Compulsi”.

Nadto, świętując razem z heretykami ich herezję, sam staje się publicznym heretykiem oraz apostatą, i sam siebie wyklucza z Kościoła katolickiego, zaciągając ekskomunikę latae sententiae (mocą samego prawa). Na potwierdzenie: "Wyklinamy wszystkich odstępców od wiary chrześcijańskiej i wszystkich heretyków razem i każdego z osobna, jakiegokolwiek są imienia i do jakiejkolwiek sekty należą, i tych, co im wiarę dawają, co ich u siebie przyjmują, co ich popierają i ogółem wszystkich, co ich biorą w obronę." Papież Pius IX, Konstytucja "Apostolicae Sedis" z dnia 12 października A.D. 1869.

Redakcja TENETE TRADITIONES