Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

czwartek, 22 września 2016

Okupacja, która trwa do dziś...


22 WRZEŚNIA 1939 ROKU, OBLEGANY PRZEZ SOWIETÓW I HITLEROWCÓW, SKAPITULOWAŁ DUMNY LWÓW. OD TEGO CZASU ZACZĘŁA SIĘ OKUPACJA ZAWSZE WIERNEGO MIASTA.

LWÓW ODZYSKAMY, 
BANDEROWCÓW UBIJEMY!