Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

piątek, 22 lipca 2016

76 urodziny Jego Wysokości xięcia Sykstusa Henryka Burbońskiego, prawowitego Króla Hiszpanii.


76 lat temu, 22 lipca 1940 roku, urodził się prawowity dziedzic koron hiszpańskich, Don Sixto Enrique de Borbón-Parma.

¡Feliz cumpleaños, Vuestra Alteza! 

¡Viva el rey legítimo!