Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

czwartek, 7 lipca 2016

Święcenia kapłańskie xiędza Filipa Eldrachera, Floryda, USA, 29 czerwca AD 2016

W Święto śś. Ap. Piotra i Pawła, 29 czerwca AD 2016, J.Exc. x. Bp. Donald J. Sanborn, Rektor Seminarium Trójcy Przenajświętszej w Brooksville na Florydzie w USA, wyświęcił na kapłana diakona Filipa Eldrachera. 


X. Eldracher odprawił także swoją pierwszą Mszę Św. prymicyjną.


Kolejne święcenia kapłańskie są dla nas, Rzymskich Katolików, namacalnym dowodem na to, że Kościół Święty katolicki - Matka i Nauczycielka nasza żyje i trwa, bo jak wiemy z Słów naszego Pana : "Bramy piekielne nie przemogą Go!"

Xiędzu Filipowi Eldracherowi życzymy wszelkich łask Bożych i opieki Najświętszej Maryi Panny, opiekunki kapłanów, Matki Dobrej Rady!

REDAKCJA TENETE TRADITIONES