Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

niedziela, 24 lipca 2016

Zmarła dr Małgorzata Bartyzel


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że dnia 23 lipca 2016, po długiej i ciężkiej chorobie, zasnęła w Panu dr Małgorzata Bartyzel – dziennikarka, teatrolog, animator kultury, polityk i posłanka na Sejm V kadencji; prywatnie – żona prof. Jacka Bartyzela.

Wierząc, że dobry Bóg nagrodzi jej życie miejscem na swojej prawicy, w imieniu całej redakcji składam Panu Profesorowi wyrazy najgłębszego współczucia, a także zapewniam o naszej pamięci i modlitwie.

W imieniu redakcji,

Mariusz Matuszewski (Redaktor Naczelny)

ZA: Myśl Konserwatywna  
http://myslkonserwatywna.pl/zmarla-dr-malgorzata-bartyzel/Dołączając się do przedmówcy, składamy Panu Profesorowi serdeczne kondolencje, i zapewniamy o naszej modlitwie i wsparciu.

Redakcja TENETE TRADITIONES
(Red. Nacz. Michał Mikłaszewski)