Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

środa, 15 lipca 2015

916 rocznica zdobycia Jerozolimy oraz 605 rocznica Bitwy pod Grunwaldem.

W dniu dzisiejszym obchodzimy dwie wielkie dla nas, jako Polaków i Katolików rocznice, tzn. 15 VII AD 1099 , kiedy to Gotfryd z Bouillon na czele zjednoczonych wojsk chrześcijańskiej Europy wkroczył zwycięsko do Jerozolimy, oraz 15 VII AD 1410, kiedy pod wodzą z łaski Bożej Króla Polskiego - Władysława Jagiełły, pokonaliśmy krzyżaków w Bitwie pod Grunwaldem. W obydwu bitwach zwyciężyła Prawda oraz Imię Boże, gdyż Zakon Rycerzy NMP Domu Niemieckiego sprzeniewierzył się swym dawnym ideałom Rycerzy Krzyżowych, i w nieposłuszeństwie Papieżowi Rzymskiemu prowadził wojnę z chrześcijańskim Monarchą, nie dla chwały Bożej, a dla własnych, materialnych interesów...AD MAIOREM DEI GLORIAM!