Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

wtorek, 15 marca 2016

15 marca- Narodowe Święto Węgier (Nemzeti ünnep).Dziś węgierskie Święto Narodowe.

Święto Narodowe naszych bratanków Węgrów.15 marca - dzień upamiętniający powstańczy zryw niepodległościowy 1848-1849...

Pozdrawiamy naszych przyjaciół!