Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

sobota, 12 marca 2016

Dziś 11 rocznica reaktywacji O.N.R.


,,Zadania znów te same póki nam wystarczy sił 
Wspomnienia okiełznane, w pamięci tamte dni."

12 marca 2005 r. reaktywowany został Obóz Narodowo-Radykalny. Pamięci nie zmogła okupacja hitlerowska, ani sowiecka, a także demoliberalna III RP. Idea pozostała w sercach i umysłach. Dziś kontynuujemy dzieło zapoczątkowane przez naszych przodków i reaktywowane w 2005 r. po latach działalności w rozproszeniu.