Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

niedziela, 13 marca 2016

Dominica de Passione - Introitus. (Iudica me)

Niedziela Czarna - Niedziela Męki Pańskiej.
(początek Okresu Męki Pańskiej - od Niedzieli Czarnej do Wielkanocy)


(Iudica me - "Bądź sędzią moim")

IntroitusPs. 42, I-2. Judica me Deus, et discerne causam meam de gente non sancta, * ab homine iniquo, et doloso erue me : quia tu es Deus et fortitudo mea.
Ps. ibid., 3.
Emitte lucem tuam et veritatem tuam : ipsa me deduxerunt, et adduxerunt in montem sanctum tuum, * et in tabernacula tua. - Judica me.

Introit. Ps. Bądź sędzią moim, Boże, i broń sprawy mojej z narodem bezbożnym ; wybaw mnie od ludzi niedobrych i fałszywych : wszak Ty jesteś Bogiem moim i ucieczką moją. 
Ps
Ześlij światłość i wierność twoją ; one mnie poprowadzą i zawiodą na twoją świętą górę, do przybytków twoich. - Bądź sędzią...


   Czas Męki Pańskiej rozpoczyna Kościół śpiewem psalmu 42, który jest psalmem Chrystusa Kapłana, Jego modlitwą w Ogrójcu i na krzyżu. Również psalm I28 śpiewany w Traktusie, wprowadza nas w tajemnice bolesne Serca Jezusowego. Epistoła, z Listu do Żydów, jest wykładem o kapłaństwie Chrystusa, którego Krew Przenajświętsza stała się Ofiarą Nowego Przymierza. Ewangelia daje nam obraz nastrojów panujących wokół ludu na krótki czas przed tragedią Męki. Słowa Chrystusa "Ja nie szukam chwały swej - jest który szuka i sądzi" przypominają nam słowa Introitu.
   Zbawiciel stawia pytanie: "Kto z was dowiedzie na mnie grzechu?", aby podkreślić iż On jeden może być "Kapłanem świętym, niewinnym, niepokalanym, odłączonym od grzeszników, który się stał wyższym nad niebiosa". Chrystus więc cierpiał za nas niewinnie i dobrowolnie.
   Słowa Chrystusa wzbudzają nienawiść Żydów, którzy Go znieważają i zwąc opętanym od złego ducha, chcą Go ukamienować. Jezus, jako człowiek, ucieka przed kamieniami, ale biada tym, przed których kamiennymi sercami musi uchodzić Syn Boży (św. Augustyn). A św. Grzegorz dodaje: "On przyszedł aby cierpieć, a nie sądzić i karać. Przez swą cierpliwość zdziałał dla nas coś większego, bardziej błogosławionego w skutkach. Dał nam bowiem przez to naukę, że o wiele szlachetniej i godniej jest na wzór Chrystusa w milczeniu znieść niesprawiedliwość, niż zwyciężyć ją walką i oporem".

ZA: Mszał Rzymski z dodaniem Nabożeństw Nieszpornych, o G. Lefebvre OSB, przekład polski oo. Benedyktynów z Opactwa w Tyńcu, 1949 r.