Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

poniedziałek, 7 marca 2016

7 marca AD 2016 - Święto Św. Tomasza z Akwinu

Tomasz z Akwinu, Doktor Kościoła i Wyznawca
Glory of St. Thomas.

   Św. Tomasz, syn hrabiego Akwinu, był oddany jako 5-cio letnie dziecko na wychowanie do Benedyktynów na Monte-Cassino. Jako młodzieniec, mimo oporu ze strony rodziny, powziął niezwykłe postanowienie wstąpienia do zakonu Dominikanów, którego po dziś dzień jest największą chwałą. Jego główne dzieło Summa Teologiczna uznaje Kościół za autentyczny wykład wiary katolickiej. Liturgia, podziwiając głębokość nauki św. Tomasza, zwraca uwagę na prawdziwe źródło tej mądrości. Płynęła ona przede wszystkim z oświecenia Bożego, a również z cnoty czystości, którą się odznaczał ten Doktor, słusznie dla tej przyczyny zwany "Anielskim". Był on również wielkim czcicielem Eucharystii i opracował tekst Mszy i Oficjum Bożego Ciała. Zakończył życie w klasztorze Cystersów w Fossa Nuova w drodze na sobór Lugdyński 7 marca 1274. Leon XIII ogłosił go patronem katolickich szkół.

ZAMszał Rzymski z dodaniem Nabożeństw Nieszpornych, o G. Lefebvre OSB, przekład polski oo. Benedyktynów z Opactwa w Tyńcu, 1949 r.