Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

piątek, 18 marca 2016

Nowenna - 25 rocznica śmierci abpa Marcela Lefebvre'a

do prywatnego odmawiania

O Jezu, Najwyższy i Wieczny Kapłanie, który raczyłeś obdarzyć Twego wiernego sługę Marcela godnością biskupią i zlałeś nań łaskę bycia nieustraszonym obrońcą Mszy świętej, kapłaństwa katolickiego, Twego świętego Kościoła i Stolicy Apostolskiej, bycia odważnym apostołem Twego Królestwa na ziemi, bycia oddanym sługą Twej świętej Matki oraz bycia lśniącym przykładem miłości, pokory i cnót wszelakich; obdarz nas teraz, dzięki jego zasługom, tymi łaskami, o które Ciebie błagamy, abyśmy ufając w jego mocne wstawiennictwo u Ciebie, mogli kiedyś ujrzeć go wyniesionego do chwały ołtarzy, Amen.