Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

niedziela, 23 października 2016

60-ta rocznica Powstania antykomunistycznego na Węgrzech! Jesteśmy z Wami Bracia Węgrzy!

Ile dla Nas zrobili tego nie trzeba mówić. Historia pokazała, że gdy inne kraje zostawiały NAS na pastwie losu, Węgrzy byli zawsze z Nami. Prawdziwa Przyjaźń!


Rewolucja węgierska 1956, masowe wystąpienia ludności węgierskiej przeciwko stalinowskiemu reżimowi komunistycznemu. 

Powstanie wybuchło 23 października 1956 i trwało do 10 listopada 1956, kiedy to zostało ostatecznie stłumione przez zbrojną interwencję Armii Radzieckiej. Naród węgierski próbował tym powstaniem uwolnić się spod dominacji sowieckiej.


Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki 

Lengyel, magyar – két jó barát, együtt harcol, s issza borát