Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

czwartek, 20 października 2016

Oświadczenie w sprawie okupowanych ziem wschodnich RP, oraz polsko-ukraińskiej "Deklaracji Pamięci i Solidarności"

W dniu dzisiejszym (czwartek, 20 X 2016 r.) sejm "III RP", zdominowany przez pro-amerykańskich i pro-banderowskich syjonistów z PiSu, większością 367 głosów [sic!] przyjął skandaliczną ustawę o przyjęciu polsko-ukraińskiej "Deklaracji Pamięci i Solidarności", stworzonej przez stronę ukraińską, w której jest zawarta deklaracja uciszenia środowisk Kresowych, przypominających o Polskich Kresach Wschodnich, oraz o pomordowanych przez banderowców Polakach! Deklaracja nazywa ich "siłami, które prowadzą do sporów w naszych państwach”. Mówi też o konieczności "bezstronnych" badań historycznych... oraz przeprasza Ukraińców za "wzajemne krzywdy" i gloryfikuje bandytów z UPA jako "bohaterów, walczących o niepodległość Ukrainy"!


Przypomnieć również należy, że nie tak dawno temu, w lipcu br., na tzw. ukrainie powstał projekt uznania polskiej okupacji Chełma, Przemyśla i Rzeszowa! Prawnik Aleksiej Kuriennoj, przedstawiciel ukraińskiej, neo-banderowskiej partii Svoboda, jednego z czołowych filarów Majdanu oświadczył, że rozpoczyna prace nad projektem ustawy, która przewiduje uznanie tzw. Zakerzonia za terytorium etnicznie ukraińskie i okupowane przez Polskę. Kuriennoj oświadczył, że po zakończeniu prac projekt zostanie wniesiony pod obrady ukraińskiego parlamentu - Rady Najwyższej. Jeśli zostanie przyjęty, będzie stanowił podstawę do żądanie przez Kijów zwrotu tych przygranicznych terenów. Zakerzonie obejmuje ziemie od Białej Podlaskiej, przez okolice Chełma, Hrubieszowa, Przemyśla, aż po Bieszczady. Projekt zakłada też uznanie deportacji Ukraińców z tych terenów jako zbrodnię przeciwko ludzkości.


Jest to szczyt obłudy i hipokryzji, i dowód na to że banderowcom całkowicie poprzewracało się w głowach i mylą fakty... My wiemy bowiem doskonale, że to obecna tzw. ukraina okupuje ziemie Rzeczpospolitej Polskiej. Województwa II RP: lwowskie, stanisławowskie, tarnopolskie i wołyńskie to integralna część Polski, ziemie rdzennie Polskie, przed wojną zamieszkiwane w większości przez Polaków. Są to ziemie których nie utraciliśmy w wyniku wojny czy też przez zasiedlenie przez Ukraińców, ale w wyniku zbrodniczego układu, tzw. "traktatu pokojowego" w Jałcie, w wyniku "widzimisię" Józefa Stalina, który obecne granice Polski narysował sobie ołówkiem na mapie! Te ziemie zostały nam zwyczajnie skradzione, a Polacy stamtąd wysiedleni rzeczywiście przeżyli zbrodnie przeciwko ludzkości. Mamy pełne prawo, domagać się od obecnej tzw. "ukrainy", która nie utożsamia się PONOĆ ze Związkiem Radzieckim, zwrotu tych ziem!

Mając na uwadze powyższe, oświadczam, że Kresy Wschodnie II RP to ziemie Polskie, obecna granica wschodnia jest nieważna i żadna, jako Polak nie uznaje jej i będę całkowicie ignorował jej istnienie. Granica wschodnia Państwa Polskiego to granica z dnia 1 września 1939 r. Innej granicy wschodniej RP nie było i na chwilę obecną nie ma. Nie wyklucza się jednak w przyszłości poszerzenia granicy dalej na wschód. Nadto uważam każdego, kto swą własność i Ziemię Ojczystą za którą nasi przodkowie przelewali swą krew i oddawali swe życia, bezprawnie skradzioną przez komunistów, wrogowi oddaje, i każe o niej zapomnieć, za zdrajcę Narodu i Państwa Polskiego. Tak więc wszystkich 367 posłów głosujących za przyjęciem "Deklaracji", a także wszystkich podzielających ich poglądy, nieważne z jakiego by byli ugrupowania, równo uznaję za zdrajców  i wrogów Ojczyzny, zasługujących jedynie na karę śmierci za zdradę Ojczyzny. 


ŚMIERĆ WROGOM OJCZYZNY!

Michał Mikłaszewski
Redaktor naczelny strony Tenete Traditiones