Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

wtorek, 18 października 2016

88 rocznica śmierci Gen. Tadeusza J. Rozwadowskiego. Cześć Jego pamięci!


18 października AD 1928 w Warszawie zmarł Tadeusz Jordan Rozwadowski herbu Trąby – feldmarschalleutnant cesarskiej i królewskiej Armii, generał broni Wojska Polskiego.

Generał walczący o wolną i suwerenną Polskę w I wojnie światowej.

Szef Sztabu Generalnego 1918 - 1921.

Obrońca Lwowa 1918/1919

Twórca zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku.

Więziony przez rok jak pospolity przestępca w II Rzeczpospolitej.

Bohater, który miał odejść i zostać wymazany z historii Polski.

NIE DAMY O TOBIE ZAPOMNIEĆ GENERALE!