Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

sobota, 22 października 2016

"Dzień Hańby" - Kukiz'15 opublikował film o przyjętej polsko-ukraińskiej "wspólnej" deklaracji [+VIDEO]

Ugrupowanie Kukiz'15 w swoim filmie wskazuje, dlaczego przyjęta przez Sejm i Radę Najwyższą Ukrainy deklaracja godzi w polskie interesy.

Kontrowersyjna uchwała, w której można odczytać pochwałę dla ludobójczej UPA, została wczoraj przyjęta przez Sejm. Przeciw głosował jedynie klub Kukiz'15 i koło poselskie założone przez Kornela Morawieckiego. Sama uchwała miała zostać przyjęta w jednobrzmiącej wersji przez Radę Najwyższą Ukrainy, jednak okazało się, że przegłosowana przez Sejm wersja starała się ukryć pochwałę dla UPA, która jest obecna w ukraińskiej wersji tekstu.