Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

czwartek, 25 maja 2017

Dziś, 25. maja. Święto Wniebowstąpienia Pańskiego.

VIDENTIBUS ILLIS ELEVATUS EST.
A GDY PATRZYLI
JEZUS
ZOSTAŁ UNIESIONY

MSZA
STACJA U ŚW. PIOTRA
Ryt zdwoj.  I kl. z okt. uprzyw.   Szaty białe

CZWARTEK, 25 MAJA A.D.2017 – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO (ŚWIĘTO NAKAZANE!!!)

Zwiedziony Katoliku, jak długo masz zamiar trwać w herezji modernistycznej? Poczytaj sobie jak po raz kolejny dałeś się naiwnie wyprowadzić na manowce dając sobie podmienić wiarę.

Odpowiedz sobie na jedno zasadnicze pytanie: od kiedy to Pan Jezus wstąpił do nieba w 43 dniu po Zmartwychwstaniu? Tradycja Apostolska i Pismo Święte mówią całkowicie coś innego niż to co głosi sekta masońska "kościoła" posoborowego.

PAN JEZUS WSTĄPIŁ DO NIEBA DNIA CZTERDZIESTEGO PO SWOIM ZMARTWYCHWSTANIU!!!
„Pierwsze opowiadanie ułożyłem, o Teofilu, o wszystkim, co począł Jezus czynić i uczyć, aż do dnia, w którym dawszy polecenie przez Ducha Świętego Apostołom, których wybrał, został wzięty do nieba. Im też stawił się sam żywym po swej Męce w licznych dowodach, przez czterdzieści dni ukazując się im, i mówiąc o królestwie Bożym. A jedząc z nimi przykazywał im, aby nie odchodzili z Jerozolimy, ale czekali na obietnicę Ojca, którą (mówi) słyszeliście z ust moich : iż Jan wprawdzie chrzcił wodą, wy zaś będziecie ochrzczeni Duchem Świętym po niewielu tych dniach. Ci więc, którzy się byli zeszli, pytali Go, mówiąc : Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraelowi? I rzekł do nich : Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w swej władzy zachował ; ale otrzymacie moc Ducha Świętego, który przyjdzie na was, i będziecie mi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei i w Samarii, i aż do krańców ziemi. A gdy to powiedział, kiedy oni patrzyli, został uniesiony, a obłok wziął Go sprzed oczu ich. A gdy pilnie patrzyli za Nim, idącym do nieba, oto dwaj mężowie stanęli przy nich w białym odzieniu, którzy też rzekli : Mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który wzięty jest od was do nieba, tak przyjdzie, jak widzieliście Go idącego do nieba. 
[Dzieje Apostolskie I, 1 -11]
Posoborowa masońska sekta "kościoła" w Polsce obchodzi 40 dzień po Zmartwychwstaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa w najbliższą niedzielę w 43 dzień po Zmartwychwstaniu. Drobiazgi, detale, różnice, przepaści. Niekończąca się opowieść. Zmiany czytań, zmiany terminów świąt, zmiany tekstów modlitw, zamiana pięknych polskich pieśni na jakieś oazową radosną twórczość. Mieszanie, żeby udziwnić, żeby nikt się nie przyzwyczaił, żeby przyciągnąć ludzi do "kościoła".

Przyjmując te wszystkie nowatorstwa zaparłeś się Wiary Rzymsko-Katolickiej, ponieważ z taką obojętnością i naiwnością uwierzyłeś wrogom Kościoła Św. przystąpiłeś do antykościoła antychrysta, który się rozpanoszył w wnętrzu Kościoła Św. od Vaticanum II począwszy, który to przypieczętował. Jest to pierwszy masoński sobór w Kościele Św., który utworzył wewnątrz Kościoła Świętego sektę masońską "kościoła" posoborowego.

Katoliku, na co czekasz i zwlekasz z swoją decyzją o odrzuceniu herezji modernistycznej i tych wszystkich nowatorstw. Im dłużej w tym tkwisz tym bardziej nie jesteś godzien mianowania ciebie Katolikiem.
Nie czekaj na ostatnią chwilę sam widzisz jak te wszystkie zmiany, które tobie narzucili wrogowie Kościoła Św. a które ty naiwnie przyjąłeś są niezgodne z Ewangelią.

Porzuć w tej chwili natychmiast herezję modernizmu i tych wszystkich wilków w owczej skórze, zwodzicieli którzy prowadzą owce im powierzone na wieczną rzeź potępienia. Nie sponsoruj ich swoimi datkami i nie bierz udziału w niekatolickich obrzędach.

Wracaj natychmiast na Łono Kościoła Św. do Świętej Wiary Rzymsko-Katolickiej i Świętej Tradycji.

Poniżej umieszczam link, w którym jest katolicka Nauka o Wniebowstąpieniu Pańskim:Marcin Kulpa
Źródło: facebook.comTytuł oraz obraz od Redakcji Tenete Traditiones

Objaśnienia liturgiczne oraz cytat z Pisma Św. zaczerpnięte z:
Mszał Rzymski z dodaniem nabożeństw nieszpornych, o. G. Lefebvre, Benedyktyn . 1949 r.