Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

wtorek, 9 maja 2017

Ks. Arnold Trauner został członkiem Instytutu Mater Boni Consilii (IMBC)

W dniu 26 kwietnia 2017 roku, w święto Matki Bożej Dobrej Rady, x. Arnold Trauner, austriacki kapłan dołączył do Instytutu Matki Bożej Dobrej Rady (IMBC).

Ksiądz Arnold Trauner przez kilka lat współpracował z IMBC oraz J.E. x. Bp. Donaldem Sanbornem. Uczestniczył w rekolekcjach dla kapłanów w Verrua Savoia w 2016 roku oraz w święceniach x. Madi. Po dłuższej refleksji przyjął tezę z Cassiciacum i wszedł w skład Instytutu. Ksiądz Trauner odprawia Msze św. w Austrii, w pobliżu Wiednia, w miejscowości Altenburg - znanej ze słynnego klasztoru benedyktyńskiego - a także na Węgrzech i Słowacji. Odprawia również Msze św. dla małych grup katolików w Londynie i krajach skandynawskich - Norwegii i Szwecji.

Instytut serdecznie wita księdza Traunera w swoich szeregach i zapewnia o wsparciu modlitewnym. 

Veritas vos liberabit. Deo Gratias!