Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

wtorek, 2 lutego 2016

10 ROCZNICA DEKLARACJI DOKTRYNALNEJ X. RAFAŁA TRYTKA

Obrazek prymicyjny x. Rafała Trytka
Z okazji 10 rocznicy wydania, 2 lutego AD 2006 roku w Krakowie, swej "Deklaracji Doktrynalnej" przez Wielebnego Xiędza Rafała Trytka, co było symbolicznym początkiem Xiędza wielkiej i wspaniałej pracy duszpasterskiej dla budowania i umocnienia Wiary Katolickiej, Xiędza autentycznego i bezkompromisowego Apostolatu Katolickiego w Polsce, życzymy Wielebnemu Xiędzu wszystkiego co najlepsze, błogosławieństwa Bożego w dalszej Xiędza pracy duszpasterskiej, opieki Matki Najświętszej, Królowej Korony Polskiej, wytrwałości, aby Xiądz nigdy nie ustawał w walce o odrodzenie Kościoła i Ojczyzny naszej, w Prawdzie, prawdziwej świętości oraz miłości do Boga i bliźnich!

Redakcja TENETE TRADITONES