Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

środa, 3 lutego 2016

Lumen ad revelationem gentium


Lumen ad revelationem gentium (Światło na objawienie dla pogan)

Hymn na Święto Oczyszczenia NMP (Matki Bożej Gromnicznej) + 2 lutego .


Kantyk Symeona - „Nunc dimittis” - z Ewangelii wg św. Łukasza 2, 29-32:


29. Teraz puszczasz sługę twego, Panie! w pokoju według słowa twego,

30. Gdyż oczy moje oglądały zbawienie twoje.

31. Któreś zgotował przed oblicznością wszystkich narodów:

32. Światłość na objawienie poganów i chwałę ludu twego Izraelskiego.


ZA: Biblia x. Jakuba Wujka (wydanie z 1923 roku).Nunc dimittis (Kantyk Symeona) – pieśń, którą według Ewangelii św. Łukasza 2:29–32 Starzec Symeon wyśpiewał biorąc małego Jezusa na ręce. Nunc dimmitis opracowywane było wielokrotnie przez kompozytorów, gdyż w Liturgii Kościoła Świętego stanowi część brewiarzowej modlitwy wieczornej, komplety (completorium). Opracowania tego tekstu powstawały bądź jako pojedynczy utwór (wtedy wykonywany był w połączeniu z innymi kompozycjami do pozostałych tekstów z komplety), bądź też jako jedna z części całościowo opracowanego Completorium. Oczywiście istnieją śpiewy gregoriańskie z tym tekstem. Do wybitnych kompozytorów, którzy go opracowali, należy np. Giovanni Pierluigi da Palestrina, Felix Mendelssohn Bartholdy czy Arvo Pärt.[zahttps://pl.wikipedia.org/].