Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

poniedziałek, 1 lutego 2016

ONR solidaryzuje się z Węgrami - konferencja prasowa pod Ambasadą Węgier...ONR Obóz Narodowo-Radykalny solidarny z przebywającym w areszcie działaczem zaprzyjaźnionej organizacji Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM). W imieniu Obozu Narodowo-Radykalnego głos zabrał rzecznik ONR Brygada Mazowiecka - Tomasz Kalinowski.

Wolność dla nacjonalistów!
https://www.onr.com.pl/…/onr-szabadsagot-istvannak-uwolnic…/