Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

wtorek, 2 lutego 2016

Do Czcigodnych Kapłanów:

Ten dokładnie pięćsetny wpis na naszym blogu, dedykujemy wszystkim Kapłanom Świętego Kościoła Katolickiego, zapewniając o naszej nieustającej modlitwie i wsparciu !

"Aby Ci nigdy nie spowszedniała Ofiara Mszy Świętej i aby każda była: sicut prima, sicut ultima, sicut unica - tak jak pierwsza, tak jakby była ostatnia i tak jakby była jedyna jaką byś mógł celebrować."