Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

środa, 26 kwietnia 2017

Marsz ONR przejdzie przez Warszawę

Manifestacja ONR w Białymstoku, kierunki.info.pl

Obóz Narodowo-Radykalny zapowiada swój warszawski marsz na 29 kwietnia. Rocznicowa manifestacja rozpocznie się o godzinie 17 na Rondzie Dmowskiego.

Warszawskim marszem narodowi-radykałowie chcą uczcić 83 rocznicę powstania swojej organizacji. Deklarację założycielską Obozu Narodowo-Radykalnego ogłoszono 14 kwietnia 1934 w gmachu Politechniki Warszawskiej. Założycielami ONR byli młodzi narodowcy, którzy uznali politykę ówczesnego Stronnictwa Narodowego za zbyt zachowawczą, w warunkach dyktatury sanacji.

W swoim komentarzu przy okazji rocznicy powstania ONR jego przywódca Aleksander Krejckant pisał o założycielach organizacji jako o „przepełnionych rewolucyjnym zapałem, bezkompromisowych, gotowych do najwyższych poświęceń w imię swoich ideałów, których horyzontem myślenia nie były te czy inne wybory, ale ostateczne zwycięstwo rewolucji myślenia i rewolucji działania”.

Krejckant określił przedwojennych działaczy ONR mianem „superbohaterów”, przypominając, że byli wśród nich „naukowcy, filozofowie, dziennikarze, ekonomiści, wybitni sportowcy, pracodawcy i pracownicy”. Jak podkreślał kierownik główny ONR pozostają oni niezmienną inspiracją dla niego i innych współczesnych działaczy.


facebook.com/kresy.pl

ZA: http://kresy.pl/wydarzenia/marsz-onr-przejdzie-przez-warszawe/