Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

poniedziałek, 24 kwietnia 2017

Dziś Święto św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika, Patrona Polski (przeniesione z 23 kwietnia, ze względu na Niedzielę Przewodnią).


23 KWIETNIA
Św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika
Ryt zdwojony 2 klasy.
W diec. Chełm. Gnieźn. Kiel. I-ej klasy z Oktawą
Szaty czerwone

   Św. Wojciech pochodził z czeskiego rodu Sławników ; ku czci magdeburskiego biskupa Adalberta, u którego się uczył, przyjmuje drugie imię Adalbert. Został biskupem praskim, ale z powodu waśni między rodami, musiał dwukrotnie opuszczać Pragę. Za zezwoleniem papieża przez Węgry i Polskę, gdzie jako biskup był trzy lata w Gnieźnie, udał się do Prus i tam podczas mszy został zamordowany w r. 997.
   Św. Wojciech jest wzorem prawdziwego pasterza, pełnego troski o dobro dusz sobie powierzonych, zawsze gotów do poświęcenia się dla innych, a niemniej nieustępliwy, gdy chodzi o naruszenie przykazań Bożych. Liturgia daje nam nie tylko sposobność podziwiania jego cnót, które wysławia formularz mszalny, ale także polecenia się pośrednictwu tego dobrego Pasterza, z którym jesteśmy zjednoczeni przez Misterium Chrystusa, aby Ojczyźnie naszej, swoją krwią ochrzczonej wyprosił łaskę wytrwania w prawdziwej wierze katolickiej.

Źródło: Mszał Rzymski z dodaniem nabożeństw nieszpornych, o. G. Lefebvre, Benedyktyn . 1949 r.