Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

wtorek, 15 listopada 2016

Lawina: 11.11.2016 Komentarz do Dnia Niepodleglosci - Szkoła Myślenia


OD REDAKCJI TENETE TRADITIONES: Nie ze wszystkimi poglądami zaprezentowanymi przez rozmówcę możemy się zgodzić, zwłaszcza jeśli chodzi o nieuzasadnioną krytykę największego nacjonalistycznego marszu w Europie - Marszu Niepodległości, pogląd na Radę Regencyjną, oraz datę odzyskania i utracenia przez Polskę niepodległości - prawdziwa data jej odzyskania to 7 października 1918 r., a utracenia to przełom czerwiec-lipiec 1945 r., kiedy większość państw Europy zachodniej uznała marionetkowy rząd komunistyczny, jednocześnie wycofując uznanie dla legalnego Rządu Polskiego na uchodźstwie. (W czasie II wojny światowej (1939–1945) terytorium państwowe II Rzeczypospolitej było okupowane przez Niemcy, ZSRR, Słowację i Litwę. II Rzeczpospolita zachowała suwerenność państwową, w stosunkach dyplomatycznych reprezentowana była przez Rząd RP na uchodźstwie, który uzyskał schronienie w Paryżu (do 1940), a następnie w Londynie.). Jednakże z większością twierdzeń jesteśmy w stanie się zgodzić, szczególnie jeśli chodzi o wykazanie obecnej sytuacji geopolitycznej w Kraju i na świecie.